05242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Socialdemokratin: inte nu, inte nu, inte nu, inte nu men…

Nu är det 17 dagar kvar till socialdemokraternas extrastämma. Där ska man välja ny partiledare. Ännu så länge vet ingen vem valberedningen kommer att föreslå.

De så kallade interna processen är inget annat än ett exempel på misskötsel av ett parti, länk. I en representativt uppbyggd demokratisk organisation måste representanterna ha tid för att själva kunna värdera olika alternativ. Den process som socialdemokratin nu genomför är en sorts ”black box” modell. Först när resultatet är klart presenteras det. Implicit är det då bara för representanterna att acceptera det man kommit fram till.
Vad det är frågan om är inget annat än ett otidsenligt och odemokratiskt sätt att välja ledare.

Öppna processer är den moderna demokratins livsluft. Här har socialdemokratin mycket kvar att lära.
Det som blir allt tydligare är att socialdemokratin håller på att förlora demokratisk kredibilitet, länk. Krisen är nog djupare än vad många trodde.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar