06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Dags att lyssna

Hänt i Värmdö

Medborgarna i Värmdö är inte nöjda med sina politiker menar Sveriges kommuner och Landsting (SKL) i en studie, länk. De menar att politikerna inte lyssnar. Inför detta borde ledande politiker ägna sig åt självkritik. I ställer skyller man ifrån sig. Det är inget vinnarkoncept.
Enligt vad som refereras i NVP är det här några av de frågor som medborgarna är irriterade över: ”Resursskolan. Gymnasieavtalet. Kommunala dagmammor. Brunns skola. Äldreboendet på Ljung. Djuröbadens pensionat. Sporthallen på Grantomta. Amerikatomten i Haghulta, hemtjänsten och Börjesvik.”
Bloggen menar att den misslyckade hanteringen av dessa frågor bör leda till omprövning och nytänkande. Om exempelvis moderaterna i Värmdö gjorde det skulle man öka sitt röstetal kraftigt. I annat fall riskerar man att det uppstår ett lokalt Värmdöparti.
I valet mellan att skylla i från sig och ta till sig av kritiken borde valet vara enkelt,
eller?

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar