05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

inte som någon överraskning

Den som lever över sina tillgångar tar alltid en risk. Det gäller även nationer.

USA är inget undantag. Diskussionen om när USAs kreditbetyg kommer att sänkas har förts bland ekonomer under en längre tid. Det har varit spekulationer fram till nu om när det kommer att ske. Förhandstipsen var tidigast år 2013. Nu meddelar ratingföretaget S&P att man ändrat utsikterna för USA kreditrating till negativa. Det innebär att chansen för sänkt kreditbetyg inom två år är minst 33%, länk.

En enstaka budgetöverenskommelse kommer int att ändra detta.
Nu krävs en sanering av USAs finanser. Det kommer att kräva uppoffringar. Nya grepp måste tas. Att man går från tanke till handling kommer att ta tid. Frågan är bara om man reagerar innan kreditbetyget är sänkt.
Bloggen är mycket tveksam till det

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar