05242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

SAAB-farsen fortsätter

Det är dags att fundera lite mera över följetongen SAAB.

Företaget leds av en styrelse som består av bolagets chefsjurist Kristina Geers, Victor Muller, finansiell äventyrare och ännu ett tag av bolagets vd någon vecka till Jan Åke Jonsson. Resterande ledamöter är personalrepresentanter.

Den berättigade frågan är enkel. Har denna styrelse tillräckligt med kompetens för att leda ett bilföretag som ger sken av att agera på en global marknad? De flesta skulle säga nej. Man har inte lyckats attrahera någon extern bilkompetens. Det visar bara en sak. De som har kompetens om biltillverkning vill inte låna ut sitt namn till den här typen av experiment.
Vi kan jämföra med Volvos styrelse. Här ser det ut så här: Stefan Jacoby, som är djupt bilkunnig sitter i styrelsen och är vd, ägarna har tre ledamöter, som alla har bil och marknadskomptens, Hans Olov Olsson är gammal fordonsräv, Håkan Samuelsson, tidigare på SAAB-Scania och MAN har bred och internationell fordonskompetens, Herbert Demel är tidigare vd för Fiat. Lone Fons Schröder är vd för Walleniusrederierna som bland annat är stora på transporter av bilar.
Just nu diskuterar riksgälden om småbelopp med ägarna, länk, länk, länk. Det är helt fel, man borde ta ett helhetsgrepp. En bilfabrik ska producera dag som natt. Att som nu ha driftstopp gör det omöjligt att bygga kundrelationer. Det kan tyvärr bara skapas med ett gäng glada miljarder kronor.
25o miljoner i extra pengar till SAAB och därefter ytterligare 500 miljoner. Detta är inget annat än en piss i Mississippi.
I stället borde man diskutera de belopp som krävs för att SAAB ska överleva. Då talar vi om belopp på mellan 7-10 miljarder kronor. Förlusterna kommer sannolikt att överstiga 1,5 miljarder årligen under de närmaste tre åren. Resterande medel krävs till produktutveckling. Så egentligen är 10 miljarder ett absolut minimum i kapitaltillskott för att klara de närmaste tre åren.
Kan inte ägarna tillskuta detta borde riksgälden ha civilkurage nog att be SAAB återbetala samtliga sina lån från skattebetalarna omgående.
Detta blir nämligen allt mer en fars som har mycket lite med bilproduktion och företagande att göra.
Just nu talar det mesta för att Sverige inom mycket kort tid bara har en biltillverkare av format och det är inte SAAB

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar