05282024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

En kung ska vara höjd över varje rimlig misstanke

Konungariket Sverige är i kris. Inte nationen Sverige.

Vi har en konung som har ärvt sitt ämbete. Han åtnjuter ett antal privilegier som till exempel straffrihet. Det gör han på den grunden att han är höjd över varje misstanke. Därför gäller inte heller samma underförstådda regler om att förklara och försvara åsikter och handlingar. Om däremot regenten inte längre är höjd över varje rimlig misstanke raseras basen för privilegierna.
Straffrihet eller immunitet som det kallas med ett fint ord har tillkommit därför att man kan lita på att statschefen inte gör något olämpligt. Om statschefen gör något som i vanliga fall är straffbart är det för rikets bästa.
En av kungens närmaste och mest trogna vänner har ryckt ut till hans majestäts försvar. Huruvida det är på direkt uppdrag av monarken eller med underförstått samförstånd lär vi aldrig få veta. Herr direktören Lettström har uppträtt som en riddare för sin konung. Sannolikt var alla andra utvägar prövade innan han tog sina drastiska steg. Etiken i att söka sopa undan spår är mycket tveksam. Det blir ännu sämre av att motparterna har en mycket tveksam vandel. Däremot är handlingen mot vännen och kungen ädelmodig. Genom att svika en hederskodex kan kungen ha lyft Sverige närmare republik.
Kungen däremot uppträder inte ridderligt. Han uppträder i dag så som det gick att uppträda i historien. Med informationsfrihet genom internet går det inte längre att kontrollera information som överhet. Det finns alltid de som har tillgång till information.
Kungen agerar franskt vad gäller sitt privatliv. Där skulle journalisten som publicerade nyheten om kungen fördömas och inte kungen. Så har skett med den stackars journalist som publicerade uppgiften om att Francois Mitterand hade en utomäktenskaplig dotter. När detta kom i tryck tvingades journalisten i landsflykt. Man tog presidentens parti. Vår kung har franska rötter. I den historia som pryder löpsedlarna agerar han som en fransman. Problemet är bara att släkten lämnat Frankrike. Nu lever man i ett land som granskar även överhetens privatliv. Därför fungerar inte det franska förhållningssättet.
Det borde inte ta flera månader att inse att man inte varit på ställen som andra påstår att man befunnit sig på, länk. I och för sig har mången politiker som gått på porrklubb ansett det var så mörkt så att man inte anade att det var just en sådan klubb. Ljuset färdas snabbare än ljudet. Därför borde kungen nåtts av ljuset om var han varit eller ej ganska direkt.
Den diskussion som utspelar sig om monarkins vara eller inte är inte principiell. Det är trist. Den är heller inte orsakad av direktör Anders Lettström. Diskussionen har kungen själv skapat. Han är inte längre höjd över varje rimlig misstanke.
Det vi såg i går var inte slutet på en tråkig historia. Det var bara ett avsnitt av den, länk.
Om kungen värnar monarkin bör han snarast lämna över till sin dotter som verkligen är höjd över varje rimlig misstanke.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar