05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Obehagliga siffror för kommunledningen

Hänt i Värmdö

Värmdöleaks, länk publicerar en obehaglig siffra för Värmdö kommun. Man avslöjar att enbart 68% betalar skatt av dem som bor i kommunen.

Just nu spelar den här typen av siffror inte så stor roll. Olika statliga skatteutjämningar gör att befolkningssammansättningen inte spelar någon avgörande roll för kommunernas ekonomi. I ett längre perspektiv med en allt mera åldrad befolkning kommer inte statsmakterna kunna fortsätta med denna gigantiska omfördelning. Då kommer det att ställas krav på skattemässig bärkraft varje enskild kommun.
Värmdö har ett av länets högsta kommunalskatter. Det skrämmer bort skattebetalare att bosätta sig i kommunen officiellt. I stället blir dessa människor skatteflyktingar i andra kommuner, framförallt Stockholm. Uppskattningsvis är mellan 3,5-6.000 invånare skatteflyktingar i andra kommuner. Eventuellt rör det sig om ännu fler. För varje 1.000 tal som blir medborgare i kommunen ökar skatteintäkten med cirka 35 miljoner.
En skattesänkningen med 1 krona skulle förändra den saken. Det skulle innebära ett intäktsbortfall i intervallet 74-77 miljoner kronor. Om 2.000 personer som redan nu bor i kommunen skulle skattskriva sig i Värmdö skulle effekten bli i stort sätt neutral.
Då har vi inte talat om att det finns stora effektivitetsförbättringar genom att spara i administration och att faktiskt sparka misslyckade chefer som blivit sparkade snett uppåt. Även antalet kommunalråd kan minskas. Totalt kan det finnas utrymme för en sänkning av skatten med hela en kron och femtio öre.
Detta är något som våra politiker borde diskutera med medborgarna, väljarna.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar