07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Rapport från ett kommunfullmäktigemöte

Hänt i Värmdö

För den som gillar Salvador Felipe Jacinto Dali i Domènech, förste markis av Pubols konst var kvällens föreställning av kommunfullmäktige i Värmdö ganska intressant. Det surrealistiska inslaget var väldigt tydligt. Det var inte platt surrealistiskt. Nej, det fanns flera dimensioner. Bild och ord skapade ibland var för sig, ibland tillsammans och ibland i kontrast en djupdimension i surrealismen.
Första beslutspunkten var att fastställa kommunens årsbokslut. Först kom en kort och ganska kärnfull introduktion av Lars Erik ”Nallen” Alversjö och Anders ”Ankan” Bergman. Av lätt insedda skäl doppade de penseln i den ljusa färgburken.
Den ganska nya fullmäktigeledamoten Charlie Hansson fann ett nytt grepp. Han läste högt ur redovisningens del kring mål och måluppfyllelse. Uppläsningen stod för sig själv. Allt för lite av målen var mätbara och tydligt avläsbara. Tilltaget var skickligt teatralt. Närmast en installation skulle de flesta säga.
Denna föreställning skapade förutsättningar för oanade konstnärliga djup. En närmast utomplanetariskt uppenbarelse damp ned i talarstolen. Hans apparation gjorde att bloggens skribent nu förstår hur en gammelsmurf ser ut i verkligheten och inte nog med det hur han låter. Det enda som saknades var en ljusblå trikå, men det är möjligt att det kommer till ett annat år. Smurfen var ingen mindre än Hans Ove ”Greven” Görtz som hade surnat till på att man inte var tillräckligt positiva från oppositionens sida.
Så småningom reagerade även en annan ledande moderat på Charlie Hanssons inlägg. Denne man anlade en närmast Percy Nihlegårds approach på debatten. Skickligt teatraliskt, men knappast det som var avsikten. För den som trodde att Peter Frej enbart kunde göra rollen som farbror Frej i galenskaparna såg nu att han har större kapacitet än så.
Som pricken över i meddelade sedan miljöpartisten Malin ”Måsen” Åberg Aas att hon var emot att kommunen skulle besluta om att införa ett miljöbokslut nu. Det skulle göras senare. Budskapet var det säregna: vi miljöpartister vill inte ha bättre miljökontroll nu. Det måste ske senare. Där förlorade ”måsen” säkert ett antal miljöengagerade som väljare. Möjligen visade hon på lojalitet mot koalitionen i övrigt.
För kalenderbitaren blev det klart att kostnaden för att sänka skatten i Värmdö med en krona är 75 miljoner. Det borde vara målet.
En annan som blev upprörd över herr Frej/Nihlegård var oppositionens Lars Bryntesson. Avrättningen var nästan ett lustmord. Hade han avstått från en onödig anspelning på ICA och ICA handlaren hade det kunnat bli full pott. Nu föll Bryntesson lite på den allt för enkla retoriken.
När bokslutet fastställts och miljöpartiet hade drivit igenom ett nej till miljöredovisning var det dags för revisonsrapporten och ansvarsfrihet.
Föredragningen påminde om den gamla stereokontrollen i radion. Det hordes lång väg: vår röst ska nu komma från en obekant plats i rummet. För några ansvariga revisorer gick inte att finna i lokalen. Helt oacceptabelt.
Produktionsstyrelsen fick anmärkning precis som kommunstyrelsen. Revisorerna anmärkte att styrning och ledarskap brast. Indirekt riktade man kritik mot bristande hushållning också.
När Henrik Paulsen från Värmdöcentern tyckte att man borde förstå mer av revisorernas resonemang ville inte koalitionen ha det så. När det drog ihop sig till omröstning höstade herr Paulsen hem en promenadseger i klassen minoritetsåterremisser.
Kommunstyrelsens ordförande får leva med att frågan om hans ansvarsfrihet måste ha mer underlag innan det är dags för beslut.
Slutligen kan bloggen konstatera att kommunfullmäktiges vice ordförande Max ”Lemuren” Ljungberg siktade på att anlägga katederundervisning. Ett par talare fick rejäla tillrättavisningar. Pondusen överlevde ända fram till den punkt då partikollegan ”Måsen” var tvungen att upplysa ”Lemuren” om att han hade fel om att hon inte hade tillträtt som ordförande för Värmdö bostäder. Fort och fel blev det för Ljungberg. Igen får vi tyvärr säga.
Fullmäktiges ordförande ansträngde sig för att få ihop ett väl fungerande möte. I allt väsentligt lyckades det. Ett extra möte med fullmäktige blir det dock nästan säkert under våren. För det var ganska få punkter som hanns med

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar