06132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Samsänd rapporteringen kring SAAB med lottodragningen!

Fortfarande har inget hänt i dramat kring SAAB.
Trots detta rapporterar media som om det skett ett genombrott, länk, länk, länk, länk, länk, länk. Dagens Industri har dock en ganska nykter syn på vad som sker, länk.

Avtalet med den tilltänkte kinesiske partnern Hawtai Motor Group måste nämligen godkännas av GM. Dessutom måste som vanligt EIB, den Europeeiska Investeringsbanken godkänna avtalet.
Det villkorade avtalet kan ge SAAB cirka 1,5 miljarder SEK. Det motsvarar uppskattningsvis 8-9 månaders förbrukning av medel i bolaget. Tillsammans med de medel man räknar med att få från herr Antonov kan verksamheten vara säkrad fram till och med slutet av augusti/september i år. Inte längre.
Därefter krävs nya kapitaltillskott. Ytterligare cirka 600 miljoner krävs för att SAAB ska leva hela år 2011. Bloggen räknar med att bolaget kommer att generera en förlust med cirka 2,2-2,4 miljarder kronor för helåret 2011.
Givet att bolaget överlever sommaren kan man räkna med ett lite bättre kassaflöde genom att den nya kombiversionen av 9,5 börjar säljas.
För helåret 2012 räknar bloggen med att det krävs ytterligare 1-1,5 miljarder för att täcka förlusterna i driften. Till detta kommer kostnader för produktutveckling på minst 1 miljard. Det innebär att det krävs ytterligare cirka 3-3,2 miljarder för att säkra SAABs överlevnad fram till den sista december 2012.
Bloggen konstaterar att det är skrämmande hur okritiskt en stor del av pressen refererar det spel som just nu pågår kring SAAB. Villkorade avtal är inte detsamma som färdiga avtal. Det borde medierna som rapporterar göra klart för sina läsare.
Det sätt som SAAB dramat utvecklar sig på gör att Svt och andra kanaler bör överväga att lägga in inslag om bolaget i samband med spelreportage. Varför inte lägga ett reportage om SAAB i anslutning till lottodragningen. Båda typerna av program rör förhållanden med små sannolikheter.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar