05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Världen största oljeproducenter 2009

# 1 Saudi Arabia: 9,764,000 bbl/day

# 2 United States: 9,056,000 bbl/day

# 3 Iran: 4,172,000 bbl/day

# 4 China: 3,991,000 bbl/day

# 5 Canada: 3,289,000 bbl/day

# 6 Mexico: 3,001,000 bbl/day

# 7 United Arab Emirates: 2,798,000 bbl/day

# 8 Brazil: 2,572,000 bbl/day

# 9 Kuwait: 2,494,000 bbl/day

# 10 Venezuela: 2,472,000 bbl/day

# 11 Iraq: 2,399,000 bbl/day
# 13 Norway: 2,350,000 bbl/day

Det är inte lätt att finna statistik uppdaterad för oljeproduktion där man jämför samma länder samma år.


Här är i vart fall en ranking. Norge faller och var 2009 den 13 största producenten.

Det finns anledning att tro på ett fortsatt snabbt fall i ranking för vårt västra grannland. Oljebolaget BP menar att den utvinningsbara oljan i Norge är slut om 8,5 år, länk. Enligt samma prognos är all olja slut om 46 år.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar