05242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Bloggens budgettips till politiker och tjänstemän

Hänt i Värmdö

Nu är budgetdiskussionerna i Värmdö kommun i full gång. Kommundirektören har föreslagit en skattesänkning med 20 öre. Allt för lite tycker säkert de flesta medborgarna.
Deras fokus är säkert lägre skatter och bättre service inom skola och äldrevård.
Diskussionens vågor har gått höga. Bland de styrande partierna skiljer det 40 öre i kommunalskatt. Var det slutliga förslaget kommer att ligga vet ännu ingen. Man får verkligen hoppas att det ligger närmare 40 öres sänkning än ingen sänkning alls.
För villrådiga beslutsfattare kommer här bloggens bidrag till ideer om skattesänkningar.
Bloggen är mera konservativ och menar att varje 20 öring i sänkt skatt kostar 15 miljoner. Det innebär att en kronas skattesänkning kostar 75 miljoner kronor. I de förslag bloggen sett har man räknat med att varje 20 öring i sänkning av skatten kostar 14 miljoner kronor.
Bloggen menar att kommunen ska börja med att minska sina skulder med 500 miljoner kronor. Det gör att kommunens räntebörda minskar med cirka 15 miljoner kronor på årsbasis.
En neddragning av antalet kommunalråd, fast arvoderade politiker och halvering av antalet politiska sekreterare ger 6 miljoner eller 8 öre skattesänkning.
En neddragning av antalet central placerade chefstjänstemän/kvinnor ska kunna ge 5 miljoner kronor eller 6,5 öre i skattesänkning.
Avskaffande av den nuvarande organisationen och övergång till en traditionell förvaltningsorganisation, med minskning av byråkratin som effekt av detta ger en besparing på
20 miljoner kronor eller cirka 25 öre.
Bloggen menar dessutom att en skattesänkning med 50 öre kommer att öka inflyttningen till kommunen. Utlovar man totalt en krona fram till år 2014 lär de uppstå så kallat dynamiska effekter. De som bor i kommunen men som är skatteflyktingar i andra kommuner skulle nämligen flytta till Värmdö i ökad utsträckning. Om 250 personer gör det innebär det en ökning av kommunens skatteintäkter med 7,5 miljoner.
Totalt ger bloggens skattesänkningförslag en besparing på 54 öre. Till detta kommer de redan föreslagna skattesäkningarna på 20 öre.
Låt skattesänkningen begränsas till bara 50 öre. Satsa de resterande cirka 20 miljonerna på skola och framförallt att säkerställa att eleverna kan läsa och skriva. Extra resurser för att stärka detta är väl investerade pengar. Resten kan disponeras efter var de största behoven finns.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar