06142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Högt eller lågt i tak?

Hänt i Värmdö

På sin blogg kommenterar folkpartiets ordförande i Värmdö turerna kring misstroendeförklaringen av Olle Markstedt, länk. Fredrik menar att bloggen tar parti för Markstedt.
Så är det inte. Däremot är det sätt som majoriteten inom folkpartiet hanterat frågan med att uttala att man inte har förtroende för en medlem oortodoxt, länk. Det är tveksamt om man kan förena demokratiska principer med ett sådant uttalande riktat mot en enskild medlem. Hade man knutit det tydligt till hur Markstedt sköter någon av sina uppdrag hade det varit mera förståeligt. Nu knyter man det i stället till personen Markstedt. Man hade också kunnat ta avstånd från medlemmens åsikter om man inte delade dem.
Sett i ljuset av hur samma lokala parti behandlade den tidigare mest populäre politikern Roland Ekstrand i partiet blir läget mera bekymmersamt. En gång, ingen gång. Två gånger är faktiskt två gånger.
En annan fråga är vilken takhöjd ett politiskt parti har, speciellt ett liberalt? Det finns ingen tvekan om att herr Markstedt i vissa fall är osmidig på ett sätt som få andra. Trots detta röstar han i de flesta frågor med partilinjen. Under det senaste året i fullmäktige kan han haft avvikande åsikt uppskattningsvis en handfull gånger. Man undrar vad som är det verkliga problemet?
Markstedt har valt att diskutera partifrågor i det offentliga rummet. Det har säkert retat en del. Måhända är det just detta som skapat underlaget för den så kallade misstroendeförklaringen.
Samtidigt borde det inte vara en tillräcklig grund för den typ av tillrättavisning riktat mot medlemmen Markstedt. Det är saker som man får tåla om man ger sig in i leken.
Rent politiskt är Markstedt liberal. Han har sina hjärtefrågor. Ibland en smula konspiratoriskt lagd. Att han ofta känner sig missförstådd är ganska säkert. Ingen tvekar om att personkemin mellan honom och det lokala partiets starke man Anders Bergman är usel. Under normala betingelser hade de flesta partier av självbevarelsedrift sökt finna former för fredlig samexistens.
Nu framstår man mera som något helt annat än en samling företrädare för demokrati.
Det blir också lite märkligt att Markstedt offentligt ska kritiseras för sina handlingar. När Bergman agerat med mycket dunkla motiv och etiskt högst antastligt har det inte hörts ett offentligt ljud från partiet. Därför verkar det mer som om det viktigaste är vem som gör vad och inte vad man gör.
Man undrar varför pressmeddelandet inte ens finns på partiets hemsida. Det borde vara en självklarhet att alla kan ta del av resonemangen direkt från källan. Som det är nu blir det genom ombudet Nacka Värmdöposten.
Bloggen hoppas att folkpartiet i Värmdö utvecklar sina former för feed-back i framtiden.
Vi rekommenderar gärna ökad kompetens kring detta begrepp och ger därför gärna tips på en länk. Med nuvarande modell för feed-back blir blir risken stor att partiet ännu mer decimeras på lokalplanet. Det vore synd.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar