06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Opportunister bland journalister

Bloggen har alltid haft för vana att inte hamna opportunistträsket.

Just nu verkar det som om opportunisterna på näringslivssidorna är upprörda över de höjda arvoden till styrelsen i SAABs moderbolag SWAN, Scandinavian Automobiles. En av dem som sällat sig till opportunisterna är Svenska Dagbladets reporter Jonas Fröberg ,länk.
Man kan ha synpunkter på SAABs affärsplan. Det är rimligt. Den stora frågan är om man kan producera så lite som 100.000 ”premium cars” lönsamt. SAAB påstår det. Om det stämmer vet ingen. Det mest spännande är om de kommer att få pröva hypotesen.
Jonas Fröberg påstår att SAAB plundras. Han frågar vart pengarna gått? Någonstans insinuerar han att pengarna gått till annat än vad som är lämpligt.
Managementarvodet på 40 miljoner kronor betalades ut under 2010. Totalt sätt har ledningen förhandlat fram krediter på 5-6 miljarder kronor under 2010. Det innebär att ledningen tagit betalt för detta arbete med mellan 0,5-0,75%. Det förvaltningsarvodet är långt mycket lägre än vad till exempel Investor tar för att hantera sina bolag. Sedan har planerna till viss del förändrats. Arvodet för tjänsterna är inte på något sätt orimligt.
Fröberg försöker jämföra SAAB med de konkursade företaget Rover. I fallet Rover var det rövare som var ute. Enligt Fröberg var förlusten var 1,3 miljarder pund. Management tog ut hisnande 42 miljoner pund.
Sanningen är att de samlade förlusterna var 600 miljoner pund under 4 års drift. Bristen i konkursboet var 1 miljard pund. De 42 miljonerna pund togs ut i nära anslutning till konkursen. Jämförelsen mellan SAAB och Rover är helt missvisande.
Ledningen i Rover skapade kort tid före konkursen närmare 8% av förlusten genom att berika sig själva. Självklart är det helt oacceptabelt.
När det gäller styrelsearvodena i SWAN är det faktiskt så att de som är beredda att sitta i ett krisbolags styrelse vill ha betalt. Kombinationen av risk och att det krävs mycket hårt arbete gör att man vill ha betalt. Det är simpel ekonomisk teori.
Hur det går med SAAB vet bara ett litet fåtal, kanske inte ens det. Om man lyckas lösa finansieringen blir frågan om det går att producera 100.000 premium cars lönsamt.
-Om ja, då är SAABs framtid ljus.
-Om nej då har SAAB ingen framtid.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar