07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö bryter mot regeringens maxgränser för chefsförmåner

Hänt i Värmdö

Regeringen har efter bråken kring ersättningar och fallskärmar utfärdat regler för ersättningar till toppledare i bolagen där staten är mod och äger, länk. De som borde vara mest konkurrensutsatta när det gäller attraktiv personal inom det offentliga området.
Regeringen säger att uppsägningtider på max 6 månader är tillåtet. Avgångsvederlag på mer än 18 månader är inte tillåtna. Vederlagen ska också ha full avräkning om man får nytt jobb.
Värmdö kommun anser tydligen att konkurrensen om de medarbetare man rekryterar är så stor att det krävs att man bryter mot regeringens bestämmelser.
Det krävs mycket goda förklaringar till denna avvikelse. Dessutom att man ger så många chefer så generösa fallskärmar utan avräkning. En eller möjligen två chefer hade man kunnat förstå, givet att villkoren inte hade varit mera generösa än statens absoluta maxvillkor. 24 månaders fallskärm utan avräkning hade inte någon fått i ett bolag där staten är med och äger.
Bloggen undrar hur detta kunde ske eller är detta en medveten kritik av regeringen?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar