07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Herr Frej gillar inte folket, vill sannolikt byta ut det

Hänt i Värmdö

Många politiker tänker säkert som Bertolt Brecht formulerade det: Att om politikerna inte är nöjda med folket får man byta ut det.
Få går till handling.
De flesta inser ju att möjligheten att byta ut folket är förbehållet diktaturer.
Det politikerna kan göra är att låtsas som att folket inte finns, vilket förekommer från tid till annan. Almarna i Kungsträdgården var ett exempel på det.
En annan möjlighet är att stänga folket ute. Det kan ske genom att hålla sammanträden bakom stängda dörrar. Det bygger på den förutsättningen att man i demokratisk ordning fattat beslut om att allmänheten inte ska få tillträde. Om det i efterhand visar sig att man stänger ute allmänheten utan politiska beslut blir det besvärligt. Så hände i Göteborgs stads fritidsnämnd i samband med avslöjandena i ”Uppdrag granskning”.
I Värmdö kommun har vi politiker som inte gillar att folket granskar dem.
En av dessa är Peter ”Farbror Frej” Frej. Vid förra veckans möte i samhällstekniska nämnden den 18 oktober infann sig ett antal individer ur folket.
De hade inte för avsikt att hylla ”den store ledaren”. Det var uppebart.
De var där av legitimt demokratiska orsaker. De ville följa ett ärende. I detta fall var det ett ärende som rörde några fastigheter i Haghulta-området och planeringen av dessa.
Vad som skedde var att de blev bryskt utkörda från ett offentligt kommunalt möte.
På något sätt hade de misshagat herr kommunalrådet Peter ”farbror Frej” Frej. När de frågade om grunden för detta fick de veta att det fanns ett skrivelse kallad kontoret informerar som sa att denna nämnds möte inte är offentliga.
Vad herr farbor Frej glömde berätta var att det inte finns något giltigt beslut som ger honom denna rätt. För att han ska kunna köra ut ”misshagliga element” måste nämnden själv ha fattat ett beslut om att inte längre ha offentliga sammanträden. Då måste alla köras ut. Inte bara de som inte herr farbror Frej gillar.
Värmdö kommun har fattat ett policybeslut om öppna sammanträden. Bloggen kan inte komma på någon annan lösning än att herr Frej menade att mötet inte avhölls i Värmdö kommun. Då gäller ju inte policyn. Å andra sidan kan man då fråga sig varför man över huvudtaget träffades? För så trevligt är det väl ändå inte på dessa kommunala möten?
Bloggen säger: Aja, baja herr Frej.
Detta kan lätt bli ett ärende för jusitieombudsmannen.
Kom ihåg att medborgare finns även om man inte vill se dem och kör iväg dem.
Oftast är dialog i stället för förnekande bästa modellen.
Fotnot: Bildtexten till bilden som är hämtad från Svevias hemsida lyder så här:Ett populärt inslag var även Clownen Fiffi som roade både barn och vuxna.”

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar