06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Okunskap är styrka?

Hänt i Värmdö
Folkpartisten Amie Kronblad skriver ett blogginlägg om kompetens (okunnighet) och demokrati, länk. Hon har ”fått veta” att det är ett ”problem” att hon som ”skolmänniska” beslutar i skolfrågor.
Det verkar som om Georg Orwell har fått bostad nära fru Kronblad. Bibeln verkar vara 1984.

Om Kronblad funderat lite över resonemanget hade hon insett orimligheten i påpekandet. Däremot grasserar det inom hennes eget parti en mycket märklig uppfattning om vad som är ”jäv”. I det begreppet försöker några ledande företrädare inkludera kunskap. Det är högst olyckligt och naturligtvis helt felaktigt. Jäv har att göra med när man personligen gynnas av beslut och därför inte ska delta i att fatta ett sådant beslut.

Det enda problem som egentligen finns vad gäller människor med sakkunskap i den politiska processen är när man gynnar sig själv. Därför är det olyckligt när bygglovskonsulter och byggare sitter i byggnadsnämnden. Det är inte bra med ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden som har markinnehav som gynnas av ny infrastruktur och detaljplaner.
I vart fall bör var och en som sitter i samhällstekniska nämnden öppet redovisa sina direkta och indirekta markinnehav så att det inte uppstår rykten. Det är heller inte smart att låta värdera sina markinnehav av tidigare kommunaltjänstemän, som ledande politiker.
Många skulle säga att det är att missbruka sin ställning.

En professor är inte en sämre ledamot i  en nämnd som har med skola att göra, vanligen precis raka motsatsen. Kompetens och demokrati går oftast hand i hand, men inte alltid.
Problemet är mer att de som har kompetensen inte sällan saknar förmågan att förklara för andra.

En annan fråga är vad som är kompetens?
-Är den formella alltid kombinerad med den reella eller funktionella?

En utbildad ekonom behöver inte vara ekonomisk. En professor i pedagogik behöver inte vara pedagogisk osv. Att blint tro på etiketten är att göra demokratin en otjänst.
Auktoritetstro har aldrig fört utvecklingen framåt.
Så även den som uppfattar sig ha kunskap måste kunna argumentera för sin sak.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar