07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Euron: många små efterträddes av några få och stora risktagare

Skulle någon kunnat tänka sig detta för ett år sedan?

Risk för sänkt kreditrating samtidigt för: Belgien, Estland, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike.
Följande riskerar då en sänkning i hela två steg: Estland, Frankrike, Irland, Italien, Malta, Portugal, Slovakien, Slovenien och Spanien.
Det är inte någon dr Doom som spekulerar i detta. 
I stället är det ratinginstitutet Standard & Poors, länk som officiellt publicerat detta som ett meddelande. Sannolikheten är över 50%.
Att projektet Euron är över i sin nuvarande form är klart. Den stora frågan är bara vad som kommer efter. Ju längre politikerna försöker förlänga livet syntetiskt, dess större skada för samhällsekonomierna.


Fortfarande verkar det största hindret mot att göra rätt vara psykologiskt, länk, länkPolitikerna vägrar, vågar inte inse verkligheten så som den är. Projektet fungerar faktiskt inte.

Tyvärr kan nämligen inte risker lagstiftas eller struktureras bort. Det gäller även valutakursrisker mellan olika ekonomier och ekonomiska förutsättningar. 
I varje riskekvation kommer någon att få ta den slutliga risken. I fallet euron blev det regeringarna som övertog den från marknaden. I stället för att ett antal företag tog valutarisker tog regeringarna över ansvaret för att hantera risken. 

När man lägger samman de små riskerna hos var och en av aktörerna blir beloppet mycket stort. Över tid gigantiskt. ljuset av detta blir Standard & Poors hot inte märkligt. Det är ganska naturligt och logiskt. 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar