07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Det knakar betänkligt

Hänt i Värmdö
De som styr i Värmdö kommun är en koalition. En del har kallat den för kollision i stället. Det gäller i många dimensioner, mellan partierna inom sammanslutningen, inom partierna och mot oppositionen.
Irritationen mellan de olika partierna i stor.

Den stora frågan just nu stavas miljöpartiet. Den person som skapade samarbetet detta partis del, Yvonne Blombäck har i det närmaste lämnat kommunalpolitiken. Numera verkar hon nästan helt vara intresserad av landstingsfrågor. Stödet lokalt har också eroderat.
Hennes ”efterträdare”, Malin ”Måsen” Åberg Aas är vänsterkvinna. Hon trivs inte i sammanhanget.
”Kollegor” inom kollisionen beskriver ”Måsen” som en som tar stort utrymme. Någon med elak tunga menade att hon aldrig skulle få vara med i radions ”på minuten”. Hon avviker nämligen ofta från ämnet.

Andra är oroliga för hennes bristande kompetens som ordförande i Värmdö bostäder AB. Detta ”lilla bolag” är Värmdöbornas stora skattkista. Värdet är mellan 2-2,5 miljarder kronor. Många menar att man borde vara mer aktsam om detta bolag.
Efter en period med en totalt misslyckad ordförande, den tidigare kommunfullmäktigeordföranden Per Naess hade man hoppats på någon som kunde tillföra något.

För den som läst bolagets årsredovisning, länk ser man att den inte ens är upprättad enligt IFRS standarden med IFRIC tilläggen enligt EU standard. Hade man gjort det skulle fastigheterna värderats och värdeförändringen årsvis kunna avläsas. Många kommunmedborgare skulle uppskattat den transparensen. Det har inte skett.
Miljöpartister som är intresserad av hur andra kommuner gör kan titta i redovisningen för Göteborgs stads bostads och fastighetsbolag, Framtiden, länk. Där är miljöpartiet med och styr. De använder IFRS.

Allt fler miljöpartister ställer frågan när och inte om man ska lämna samarbetet inom ”kollisionen”. En fråga som kan vara en ”spräckfråga” är den tänkta nedläggning av CAS, Centrum för Arbete och Studier. Samtidigt kan det bli besvärligt redan med tomträttsavgälderna på Sandhamn.

Samarbetet kan vara över redan under första kvartalet.

-Vad sker i så fall?
Det blir sannolikt ett minoritetsstyre. Man förfogar då över 25 mandat av fullmäktiges 51 totalt.

Ett alternativ skulle vara att bjuda in centern.
Problemet är bara att många moderater, inklusive de ledande inte tål Ina Ununger. Hon är: No No!
Den gamle ”Åsa-Nisse Marxisten”, Hans Lindqvist ser enligt många till arvodena. Så det är bara att betala. Ununger  däremot får man aldrig stopp på. Hon är mycket värre än ”Måsen” menar till och med dennes värsta kritiker. Hur man ska förhålla sig till Henrik Paulsen är ett annat känsligt kapitel.
Der mesta talar i så fall för ett informellt samarbete med enbart ”Åsa-Nisse Marxisten”.

En som lurar i vassen är oppositionens Lars Bryntesson. Han behöver dock kristdemokraterna centern och miljöpartiet för att kunna regera i majoritet. Det krävs nog en del för att få till, men omöjligt är det inte.

Det är som man säger på sjön: Först ett haveri och sedan får man se vilken livbåt det blir.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar