07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Fullt krig inom det lokala folkpartiet i Värmdö

Följande mailkorrenspondens har kommit till bloggen till del. 
Kärnan är att Anders ”Ankan” Bergman (fp) förvägrade Olle Markstedt (fp) att skriva ett ersättarutlåtande. Markstedt som inte nöjer sig med ett nej vänder sig till socialdemokraterna som verkar vara villiga att låta Marksteds röst höras om än i skrift.
Bloggen undrar i sitt stilla sinne om detta är  en ny- och omdefinitionen av vad folkpartiet i Värmdö anser vara högt i tak. Tidigare, historiskt har just folkpartiet slagit vakt om yttrande- och tryckfrihet. Har man månne ändrat uppfattning om detta lokalt?
Kanske är det bara så enkelt att Bergman prövar hur effektiv hans partipiska är?
Illa är det i vart fall.
Olle Markstedt
12:31 (12 minuter sedan)

Hej Stefan

Svettigt arbete som kommunalråd
Olle
070-516 24 27

Vidarebefordrat brev:

Från: Anders Bergman <anders.bergman@varmdo.se>
Ämne: Re: Kvarnbergsterassen – fråga om din text till KS-protokollet
Datum: 24 januari 2012 10:23:33 CET

Bästa Olle.
Kom just tillbaka från ett träningspass och har missat ditt samtal och mail. Jag är inte överraskad över ditt sätt att agera. Tycker självklart inte att det är bra.

Med vänlig hälsning,
Anders Bergman
Kommunalråd (Fp)
Värmdö kommun
076-1398213

24 jan 2012 kl. 10:10 skrev ”Olle Markstedt <olle.markstedt@me.com>” <olle.markstedt@me.com>:

Hej Lars

Jag har sökt Anders B för att höra om han anser att det är bättre att jag lämnar mitt ersättaryrkande via s än att som liberal folkpartist men har inte lyckats få kontakt.  Den som tiger samtycker varför jag därmed tolkar det som att vårt folkpartisktiska kommunalråd inte har något emot detta något udda förfarande. Vad gäller texten tycker jag att den är rätt OK att skickas in.

Med vänlig hälsning

Olle Markstedt

070-516 24 27

23 jan 2012 kl. 21:25 skrev Lars Bryntesson:

Hej Olle!

Tack för ditt mail. Som jag sade till dig härom dagen tycker jag att vi ska vara beredda att, genom vår rätt att lämna reservation till protokollet, också lämna utrymme för dig att få med din text när du nu uppenbart nekats det pi helt eget namn. Jag kan tänka mig att vi i avslutningen av vår reservation skriver:

”Härutöver vill vi ge möjlighet för ersättaren i Kommunstyrelsen Olle Markstedt (Fp) att framföra vad han ville ha antecknat till protokollet, men nekades att göra som eget ersättaryttrande. Därför vill vi komplettera vår reservation med följande text inlämnad av Olle Markstedt:

” – Olles exakta text – ”

Eftersom jag tycker att det vore direkt felaktigt av mig/oss att göra några som helst förändringar i din text så undrar jag om du vill ha den på exakt det sätt som du sände mig eller om du själv vill justera den på något sätt? Det enda jag vill fästa din uppmärksamhet på är att det kanske vore bättre om du skrev ”Jag” istället för ”Vi” i början av sista raden.

Mvh

Lars

Olle Markstedt <olle.markstedt@me.com2012-01-20 13:52 >>>

Hej Lars

På senaste KS röstade tyvärr koalitionen igenom att välja en entreprenör som vinnare i en markanvisningstävling om gestaltning av bostäder vid Kvarnbergsterassen. Jag ville lämna ett sk ersättaryttrande men förvägrades av ordförande Lars-Erik Alversjö efter det att Fp:s kommunalråd Anders Bergman ansåg att det vore olämpligt.

Eftersom jag driver en liberal politik tycker jag det är viktigt att var och en som förvaltar medborgarnas förtroende får deklarera sin uppfattning och skulle därmed önska att s i sin reservation kan förtydliga min, och dem vars förtroende jag förvaltar, uppfattning.

”Olle Markstedt, som ombud för de som kryssat honom, ansåg vid mötet att det är mycket olyckligt att ha en markanvisningstävlan innan politikerna har bestämt VAD marken ska användas till och detaljplanen vunnit laga kraft. Som ett exempel på nackdelen med att fatta beslut i fel ordning kan nämnas Slussen där beslut om trafiklösning och markanvisning för en Galleria har blivit ett hinder i den politiska beslutsprocessen om antagandet av detaljplanen för området. Vi förstår inte vitsen med att sälja skinnet innan björnen är skjuten.”

Du får gärna formulera om det bara det klart framgår att jag inte delar koalitionens helomvändning från att tidigare ansett att tävlingen skulle avbrytas till att utse en mycket tveksam vinnare.

Med vänlig hälsning

Olle Markstedt, Fp ersättare i KS

070-516 24 27

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar