06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hemlös eller kontraktslös?

Hänt i Värmdö
Just nu råder full kalabalik i Värmdöpolitiken om hur man ska tolka ett inslag i rapport, länk, ABC nytt och NVP, länk om hemlöshet. I grunden ligger en rapport från Socialstyrelsen, länk. Sedan är frågan hur man använt materialet och tolkat det.

På framförallt den socialdemokratiska sidan verkar man mena att felet beror på att det byggs för lite bostäder i Värmdö kommun. Bland de styrande politikerna verkar man mena att det beror på att det egna bostadsbolaget, Värmdö Bostäder ställer för höga krav på dem som ska vara hyresgäster.

Låt oss först konstatera att antalet akut hemlösa är större i Nacka (55) än i Värmdö (24).

I siffrorna inkluderas följande: akut hemlösa, intagna, människor med kommunala boendelösningar och dem med eget ordnat kortsiktigt boende. I begreppet kommunala boendelösningar inkluderas bland annat de som bor i exempelvis Värmdö Bostäders lägenheter, men där kommunen står för kontraktet. Denna grupp är sårbara, men bloggen ställer sig tveksam till om dessa egentligen borde kallas för hemlösa. Dessutom skulle kommunen och kommunens eget bostadsbolag kunna träffa särskilda hyresavtal.  Där skulle kommunen kunna gå i borgen under viss tidsperiod och om hyresgästen sköter sig skulle denne själv kunna ha kontraktet utan borgen.

När man granskar siffrorna i Nacka och Värmdö framgår det att den stora skillnaden är inom begreppet ”med kommunala beoendelösningar” 234 för Värmdö och 19 för Nacka.

För att kunna dra slutsatser åt antingen det ena eller andra hållet krävs faktiskt en analys av siffermaterialet. Här borde journalisterna förklara hur de hanterat materialet.  Allra först en analys om journalisternas tolkningar är rimliga. Därefter krävs det en nogsam analys av de olika begreppens innebörd och vad man kan dra för slutsatser ur detta.

Så som det ser ut vad gäller nyhetsinslagen talar de om dem som inte har egna hyreskontrakt, inte nödvändigtvis hemlöshet. Vad gäller akut hemlösa borde man göra en närmare analys av vad som ligger bakom.

Ännu så länge menar bloggen att detta medieuppslag enbart kan betraktas som tveksam journalistik.

Bloggen menar att det är viktigt att så många som möjligt har egna kontrakt och egna bostäder, men statistik ska vara redig.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar