07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Mera om de olagliga partiavdragen i Värmdö

Hänt i Värmdö
Debattens vågor går höga om de lagstridiga partiavdragen efter Nacka Värmdö Postens avslöjande, länk.
Den ena sidan av frågan är politisk, filosofisk. Den rör om individens frihet. Självklart är det bra om de som har politiska uppdrag av egen fri vilja ger bidrag till sina partier. Det centrala är att individen själv avgör detta. Individens självbestämmande över frågor har varit en viktig ideologisk fråga. Moderaterna gjorde under många år stora insatser för att visa på kollektivismens baksidor. En av de värsta var fackföringsrörelsens kollektivanslutning av medlemmar till socialdemokratin. Efter uthållig opinionsbildning upphörde denna 1987. Partiavdragen i Värmdö kommuns tappning är en variation på samma tema.

Mot den bakgrunden är det oförståeligt att moderater vill släta över de kollektivt tvingande partiavdragen. En av dessa är den mer än vanligt förvirrade Camilla Lien, länk. Om man undantar de rent semantiska bristerna i hennes blogginlägg som exemplevis  tautologin ”lagstridiga brottet” så verkar hon inte förstå frågans allvar. Skandalen kring partiavdragen är en fråga om moderat trovärdighet. Det gäller att leva som man lär. Kollektiv konfiskering, om än till partier är och förblir inte god moderat politik.

Den andra delen av frågan gäller juridiken. Värmdö kommun har i vart fall olovligt förfogat över medel som tillhör förtroendevalda. Det kan vara så att en brottsrubricering skulle kunna vara ännu allvarligare. Den som tagit emot medlen, ”bidragen” som på brottslig väg avhänts de förtroendevalda har sannolikt också begått brott. Här kan det vara fråga om någon form av häleri.
Det är viktigt att frågan inte slätas över. Lika väsentligt är det att det sker en adekvat rättslig avdömning i frågan. För detta krävs en förundersökning av en åklagare.

Sist och slutligen blir frågan om partiavdrag också en fråga om en sorts omvänd Robin Hood-politik. De högst betalda förtroendevalda, kommunalråden har nämligen inte belastats med detta avdrag. Bloggen kan tycka att detta är märklig fördelningspolitik. För det är väl inte så att kommunstyrelsen ordförande nyligen överfört 10% av sin lön till den moderata partikassan för perioden från det han tillträdde?

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar