05242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö riskerar att bli mera hemligt

Hänt i Värmdö
Efter uppståndelsen kring mötet i samhällsplaneringsnämnden den 18 oktober vill nu ett tjänsteutlåtande helt stänga nämndens möten, länk.
Tjänsteutlåtandet är ett beställningsverk från några ledande politiker. Man vill inte ha någon insyn. Därför kommer tjänsteutlåtandet.
Som denna bloggs läsare vet sker alltid ”myndighetsutövning mot enskild” bakom stängda dörrar. Däremot sysslar samhällsplaneringsplaneringsnämnden med mycket annat. Detta kan behandlas i full öppenhet. Nästa sammanträde i nämnden den 31 januari, länk skulle till exempel kunna hållas helt öppet.

Det nämndens ordförande Peter Frej tagit initiativ till främjar inte tilltron till politiken. Det ökar misstron mot politikerna och vad de gör. Politiken i Värmdö har ett lågt förtroende hos allmänheten. Det bästa sättet att motverka detta är öppenhet.
Vad politiken och politikerna måste lära sig är att kommunicera. I vissa fall talar lagen om att vissa beslut ska ske bakom stängda möjligheter. I andra fall är öppenhet möjlig och önskvärd. Så är fallet oftast.

Politikerna i Värmdö har dessutom möjligheten att påverka regeringen för att inleda försöksverksamhet med helt öppna sammanträden. Av detta hör man ingenting. I stället verkar det nästan som om man önskar att mest möjligt är hemligt. Det är en dålig strategi.

Förslaget om att helt stänga samhällsplaneringsnämndens möten ska ses i ljuset av att man funderar på att minska transparensen och öppenheten genom att minska inflytandet för vanliga partimedlemmar i beslutprocesserna.  Man vill minska paritmedlemmarnas möjligheter att delta vid förmöten. Detta minskar ytterligare den offentliga ytan.
Till och med partimedlemmar kan i värsta fall bli hänvisade till att följa politiken via artiklar i lokalpressen. Det är ingen bra utveckling.

Rykten talar dessutom om att de ledande kommunalråden funderar på att stänga allmänheten ute från kommunstyrelsens möten. Det gör saken ännu sämre.

Medicinen mot politikerförakt heter öppenhet och inte tvärt om.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar