06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

En intressant rappport

En av de mera intressanta årsrapporterna är medlingsinstitutets för år 2011 länk.
Den beskriver mycket informativt läget på svensk arbetsmarknad.

Bloggen publicerar några intressanta diagram från rapporten.

Av medborgarna i åldern 15-74 år är 69% i arbete.

9 av 10 är anställda. Cirka 10% är egna företagare eller medhjälpare i familjeföretag.

Trots detta är fokus vad gäller avtal och lagar på de anställda. Detta är en föråldrad struktur som hindrar ekonomisk utveckling. Regelverken måste mycket mer stimulera och stödja egenföretagandet och familjeföretagen.

Antalet anställda i privata näringslivet ökar. Staten och kommunerna som arbetsgivare minskar.
Om det är bra eller dåligt kräver en närmare analys av vad siffrorna innehåller.

Det som definitivt oroar är att antalet sysselsatta i procent av befolkningen minskar, sett över tid.
Detta är det överlägset största hotet mot välfärden.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar