05212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Högröstat och "det började med att jag slog tillbaka"

Hänt i Värmdö
Bloggen har nu tagit del av de sidor som tagits bort på siten wärmdö:exposed.
Totalt rör det sig om ett 30-tal poster.

Det finns anledning för sitens skribenter, herr Hansson och fröken Gullberg att fundera över det kloka i att publicera allt man kreerar. Denna blogg menar sig veta efter 1863 inlägg. Bland inläggen finns en del påhopp som enligt denna bloggs förmenande går klart över gränsen.

Att som i en post beskylla en ledande moderat för att vara fifflare och ha maktambitioner i annan kommun är både osant och osnyggt.

Det är vidare väldigt tveksamt att beskylla någon för att vara ”guilt by association” genom sina familjeband.

Några poster rör byggnadsnämndens ordförande som utmålas som korrupt. Det är heller inte acceptabelt, såvida man inte har bevis för att så är fallet. Då borde man lägga fram dessa. Det förhållandet att ordföranden i nämnden också är byggare på orten gör att det uppkommit rykten som utpekar ordföranden som ”korrupt”. Hans oklara och eller dubbla roller är olyckliga.
Bloggen veterligen har ingen kunnat leda rykten i bevis som påstår att något oegentligt verkligen förekommit. Byggnadsnämndens ordförande bekräftar för bloggen att han polisanmält inlägget som förtal.

Det är synd att duon Hansson och Gullberg inte kvalitetssäkrat sitt arbete. Övertrampen är onödiga och dessutom osnygga. De väcker frågor om deras publicistiska och till viss del sociala kompetens. Den goda ambitionen att granska sambandet ord-handling och öka öppenheten för medborgarna döljs av övertrampen.
Nu återstår bara en sak för duon och det är att be om ursäkt eller som det allt oftare heter ”göra en pudel” och sedan gå vidare.

En hypotes som man kan ha är att övertrampen är väl genomtänkta. Idén är att få maximal uppmärksamhet och då är alla medel tillåtna. Då har duon uppnått sitt syfte. Trafiken till sidan kommer redan från början att vara stor. Det sker i så fall till priset av att duons etik alltid kommer att vara ifrågasätt.

Uppståndelsen, länk visar är att nivån för personliga påhopp och negativt kampanj/opionionsarbete närmast har nått Amerikanska dimensioner på Värmdö. Här måste till exempel moderaten Johan Hedberg fundera över sitt bidrag till denna låga nivå. Hans hemliga site i förra valet var ett lågvattenmärke. Utan den hade det varit mycket svårare att våga publicera det som duon Hansson och Gullberg gjort, såvida bloggens hypotes nummer 2 inte är för handen.

Värmdö kommun är inget föredöme. Ledning, service, kostnader och skattenivå ligger inte på acceptabla nivåer. Det finns allt för lite samling kring medborgarnas bästa. Intrigspel och motsättningar, politiska som personliga står i vägen för skattebetalarnas bästa. Det är fakta. Nu måste politiker i alla läger ta sitt ansvar och förbättra för medborgare och skattebetalarna. Ökad transparens ökar sannolikheten att så sker.

Bråket kring wärmdö.exposed visar att det finns ett missnöje, som till delar har fog för sig. Samtidigt visar det att ribban för debattnivån numera är placerad rejält under bältet eller skärpet. Det är illa.
Det är i denna typ av klimat som missnöjet och politikerföraktet får grogrund.
Det drabbar inte en, eller ett parti det drabbar alla.
Det är möjligt att Värmdö efter detta ser ett missnöjesparti se dagens ljus.
Inte är det medborgarnas fel.
Det är politikernas.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar