06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Lata politiker målstyr – duktiga, framgångsrika politiker är "hands on"

Hänt i Värmdö
Bloggens skribent det i bland tvivelaktiga nöjet att tala med en del av de ledande företrädarna för styrande partiet i Värmdö kommun, nämligen partiet DGMP. Då menar inte bloggen personerna. Nej, det gäller åsikterna man framför. Inte vederbörandes rätt att framföra dem. I stället gäller det hur oövertänkt man är i en del av sina åsikter och dess konsekvenser.
DGMP är en hittills helt okänd sammanslutning. Den verkar inte gå till val på vanligt sätt, med listor. Man kommer i stället överens i efterhand och på så sätt styr man utan att visa sig. En sorts politikens frimurare.

En av de viktigaste frågorna som de DGMP driver är att politiken i kommunen inte ska syssla med ”hur frågor”. I stället ska man ”formulera mål”.
De som inte förstår denna sentens briljans är att betrakta som mindre vetande varelser eller eventuellt livsformer. Om man får tro DGMP.  Ledande företrädare för DGMP menar att den naturliga konsekvensen av detta synsätt är att tjänstemän närmast fritt ska styra ”hur frågorna”. Delegering eller delgation av beslut är mycket långtgående. Mantrat kallas målstyrning.

Låt oss undersöka om politiken ska eller inte ska syssla med ”hur frågor”.
De flesta politiska partiers yttersta mål kan formuleras genom Jeremy Bentham bevingade ord om: ”största möjliga lycka till största möjliga antal”. Politikens eller snarare de politiska partiernas viktigaste uppgift är att svara på frågan hur. Den kan således aldrig överlåtas till en tjänsteman eller till en tjänstemannakader. Politiken måste formulera och följa upp hur man förverkligar vägen till målet. Politikens huvuduppgift är ”hur frågorna”.

Ofta gör man anspråk på att vara ”modern” om man talar om målstyrning.
Inom politiken är det snarare den lates bekännelse. Målstyrning innebär nämligen att man
1. ser något gå åt helvete och
2. låter det det gå åt helvete för att sedan
3. reda upp i detta helvete.
Ingen normalt funtad individ har nerver för att styra på detta sätt. Ett framgångsrikt politiskt ledarskap är alltid ”hands on”.
Lata politiska ledare blir sällan långvariga.
I politikens sinnrika ekosystem kommer de att konkurreras ut av mer effektiva livsformer som presterar resultat. De lata kommer därför alltid att konkurreras ut av de som utövar ett ”hands on” ledarskap.
En fet katt jagar faktiskt sämre än en vältränad smal. Det gäller även i politiken.

Nu räcker det inte inom politiken med effektivitet och resultat. Den västerländska demokratin kräver öppenhet för att medborgarna ska kunna känna tillit. Öppenheten är demokratins kvalitetssystem.
Mindre öppenhet ger lägre kvalitet och tvärt om.
Internet har därför ökat kvaliteten i demokratin. Det har i någon mån kompenserat för att färre medborgare, trist nog är aktiva inom de politiska partierna. Självklart finns det en bortre gräns för hur små partierna kan vara för att demokratin ska upplevas ha legitimitet och representativitet.
Inom kommunalpolitiken börjar vi nu på många håll närma oss de känsliga gränsvärdena.

I denna kontext blir det ganska skrämmande att läsa förslaget till ny delegationsordning för Värmdö kommun, länk. Sammanfattningsvis kan man säga att besluten fattas mera slutet och allt oftare av tjänstemän. Politiken blir mera av ett nödvändigt ont, som för syns skull får något litet köttben här och där.

Nu skulle man kunna korsfästa tjänstemännen som utformat detta dåliga förslag.
-Visst har de ett ansvar för att sätta delegationsordningen i relation till de filosofiska aspekterna av hur en kommunalt styrd organisation ska använda och uttolka begreppet delegation.
Dokumentet är nämligen ur öppenhets- demokratisynvinkel en mycket skrämmande läsning. Samtidigt har dokumentet formulerats på uppdrag av någon, några. Dessa är politiker.  De har det yttersta ansvaret. Därför har tjänstemännen precis som konsulter med dåligt kompetenta uppdragsgivare sannolikt gjort det bästa möjliga. Samtidigt är detta inte gott nog.

Bloggen hoppas att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde onsdagen den 8 februari klockan 13-30 och framåt återremitterar förslaget till delegationsordning för kraftig omarbetning.
För det förslag man nu fått är inget annat än en rejäl devalvering av demokratin i Värmdö kommun.

Illa, säger bloggen

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar