07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

"Problemet Markstedt": Värmdö förklarar sig självständigt från Sverige?

Hänt i Värmdö
Midnatt råder tyst det är i huset tyst i huset.
Tyst i huset
Alla sova släckta är ljusen äro ljusen.
Äro ljusen

Man kunde ju hoppas att även de ledande kommunalråden insett att julen är över.
För viljan att det ska vara tyst i huset är svår att förena med demokrati och den öppenhet som krävs för att demokratin ska fungera.

Att de intellektuella ljusen är släckta kan även denna blog instämma i.

Bloggen har fått många och ibland mycket målande reaktioner på att vi publicerat mailväxlingen, länk kring den ”tystnad i huset” som kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik ”Nallen” Alversjö och Anders ”Ankan” Bergman vill åstadkomma. Idén var djärv, att få tyst på och bloggen citerar ”den förbannade Markstedt”.
Han skulle inte få lämna något ersättaryttrande i kommunstyrelsen. Han skulle tystas. I samma sekund som man satte planen i verket slocknade ljusen.

Bloggen har varit i kontakt med ledande jurister och advokater om vad som skett i Värmdös kommunstyrelse. Där menar man inte enfaldigt, men närmast enhälligt att ingen kan nekas lämna ett ersättaryttrande till protokollet. Det följer av både kommunallag och grundlagen.

Då infinner sig nästa fråga. Det har nämligen utspunnit sig en praxis i Värmdö kommun på denna punkt som menar att man kan neka ersättarna yttrande. Gäller verkligen inte denna?

Samma välrenommerade jurister menar att det är fullt möjligt att tillämpa denna praxis.
Vad som krävs är att Värmdö kommun utropar sig som en självständig stat och därför inte längre tillämpar Svensk lag. Måhända är detta en något komplicerad procedur för att få tyst på den ”förbannade Markstedt”, men den fungerar.

De styrande i Värmdö kan dock räkna med att den Svenska staten kan tänkas svara på denna nyvunna frihetslängtan med att stationera trupp i Värmdö. Vi talar då om en renodlad ockupation av den fria republiken Värmdö. Huruvida FN kommer att rycka ut till republikens stöd är höljt i dunkel. Det mesta talar nog för att man kommer att följa den fortsatta utvecklingen och i avvaktan på detta inte vidta några åtgärder. ”Överheten” i Sverige menar sannolikt att Svensk lag fortfarande gäller. Då kan upprorsmakarna bli ställda inför svensk domstol och dömas enligt svenska lagar.

En helt annan om möjligen enklare lösning vore att bara konstatera att man gjort fel i Värmdö och ändra praxis, men det är förmodligen alldeles för enkelt att ens komma på tal.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar