05192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Uppdatering och förklaring

Bloggen har fått frågan vad DGMP står för. Av ett misstag föll förklaringen till förkortningen bort. Det står för De GrötMyndigas Parti.

Så här beskriver Svenska Akademins Ordbok begreppet grötmyndig:
GRÖTMYNDIG grø³t~myn²dig, adj. -are adv. -T.

[möjl. av ett icke uppvisat nt. grootmündig (jfr holl. grootmond, person med stor mun), av groot, stor, mnt. grŏt (se GROTT, adj.), samt en avledn. till mund, mun (se MUN); i så fall eg.: ”stor i munnen”, jfr språkprofvet

1728; i sv. anslutet till GRÖT o. MYNDIG; jfr d. grødmyndig, ävensom nt. grootmödig, högmodig, stolt]

[GRÖTMYNDIG 0]

(ngt vard.om person, äv. sätt att uppträda, ton o. d.: självtaget myndig l. befallande, övermodig, (dum)dryg, ”viktig”; äv. (numera knappast br.) i uttr. göra sig grötmyndig (över ngn), vilja spela herre (över ngn).


Bloggen beklagar att den senaste posten saknade väsentlig information.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar