06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Polisanmälan mot wärmdö:exposed: det bidde ingenting

Hänt i Värmdö
Åklagarmyndigheten har som bloggen förutspådde avskrivit polisanmälan mot wärmdö:exposeds skribenter som byggnadsnämndens ordförande Erik Pettersson gjort. Att man avskriver ärendet innebär en markering. Det finns enligt de rättsvårdande myndigheterna inte något fog för anmälan.  Man kunde använt andra begrepp när ärendet inte togs upp. Genom ett medvetet val gjorde man inte detta. Det borde upplevas som ett betydande nederlag för Pettersson. 
Dessutom är det nu klarlagt att det inte är straffbart att använda uttrycket: Om kommunal korruption hade ett namn -hade det varit Erik Pettersson (M)? 
Just detta senare torde inte roa herr Pettersson.
Åklagaren har gjort en bedömning av förhållandena i det enskilda fallet Erik Pettersson. Detta väcker i sin tur frågor. På vilket sätt säkerställer Pettersson att det inte finns någon risk att misstänkas för korruption i framtiden. Kommer han låta den lokala partistyrelsen granska hans räkenskaper och jämföra kunder med bygglovssökanden och annat för att undvika misstankar?
Pettersson måste för att återfå förtroendet vara mycket mer transparent än tidigare. 
I annat fall är han inte lämplig som ordförande i byggnadsnämnden.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar