06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Cirkus Värmdö (återigen)

Hänt i Värmdö
Frågan om CAS, Center för Arbete och Studier eller som det i folkmun kallas, vuxenutbildningen vållar huvudbry för den ledande koalitionen.
Konflikten rör mer av formfrågor än sakfrågan.
Bakgrunden är att kommundirektören Stellan Folkesson fattade ett delegationsbeslut om att göra en upphandling av vuxenutbildningen. Beslutet är i sig en konsekvens av den gemensamma gymnasieregionen i Stockholm om man får tro Folkesson.

Att ett sådant beslut fattats av kommundirektören och inte politiskt har upprört politikerna samfällt. Samtidigt har man inte ändrat delegationsordningen så att politiken har tagit tillbaka många frågor som av oförstånd och felaktigt kommundirektören själv beslutar över. Att politikerna inte visste om detta är ren lögn. Effekterna av den mycket märkliga delegationsordningen har påpekats många gånger av bland annat denna blogg.

Frågan om vuxenutbildningen har varit uppe i olika nämnder vid flera tillfallen, bland annat i kommunstyrelsen den 8 februari och finansieringsnämnden för utbildning som ett diskussions och informationsärende, länk, länk den 5 mars. I finansieringsnämnden för utbildning krävde oppositionen ett extra sammanträde för att diskutera frågan.

Vid kommunstyrelsens möte den 4 april beslutade kommunstyrelsen att besluta i ärendet, trots att kommundirektören redan fattat ett beslut, länk.  Finansieringsnämnden hade ärendet uppe i veckan, länk.
Då beslöt man sig för att inte göra något åt de ingångna avtalen. Man fronderade mot framförallt kommunstyrelsens vingliga framfart.

Besluten och i vissa fall icke besluten i detta ärenden visar på bristande politiska mål och framförallt styrning.
Själva idén om kundval i vuxenutbildningen borde vara bra för de flesta. Fler anordnare är säkert också bra. Vad som inte är bra är processen. Ett tungt ansvar vilar här på kommunstyrelsens ordförande. Han är uppenbarligen inte vuxen sin uppgift.

En annan viktig observation är att den styrande koalitionen går i otakt. Miljöpartiet driver en helt egen linje. De andra partierna i koalitionen driven en annan. Vad som gör frågan lite mer delikat är att det finns miljöpartister som har egenintresse som anställda i CAS. Det närmast fulla krig som utbröt inom koalitionen på finansieringsnämndens möte visar på att samarbetet håller på att haverera.

Centern vädrar morgonluft och har träffat moderaterna för att se om man kan släppas in i värmen igen. Värmdöcenterns Hans Lindqvist förbereder som vanligt krav om arvoden för egen del för att  vilja medverka.

Ärendet plockar fram de sämsta sidorna i Värmdöpolitiken.

Vem tänker egentligen på medborgarnas bästa?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar