05192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Första kvartalet i Värmdöpolitiken

Hänt i Värmdö
Första kvartalet av år 2012 är över i Värmdöpolitiken. Bloggen ger sin syn på vad som hänt och vad som sker. Värmdöpolitiken har tre dynamiska områden. Förhållandet mellan den politiska ledningen och tjänstemännen, förhållandet mellan politisk ledning och opposition samt förhållandet inom den ledande koalitionen.

I Värmdö har tjänstemännen och framförallt kommundirektören en mycket långtgående makt. Den har i och för sig politikerna gett honom. Trots att många inser att politiken måste ta tillbaka en del av den makten är man passiv. Om oppositionen har synpunkter så avvisas dem. Om kommundirektören däremot har samma åsikter som oppositionen råkar ha är samma åsikter bra.

Kommundirektören verkar mena att han har en svag ledning. Samtidigt verkar den politiska ledningen försöka använda kommunledningen för sina politiska syften. Kommundirektören distanserar sig från den politiska ledningen. Förtroendet och respekten hos tjänstemännen i kommunledningen för den politiska ledningen har blivit allt mindre. Det underminerar den politiska ledningens möjlighet att få något gjort. Man vandrar på en farlig väg. I längden är situationen inte hållbar.

Relationerna mellan opposition och den ledande koalitionen är generellt inte speciellt goda. På personnivå man till man (och bloggen vet att detta inte är könsneutralt uttryckt) finns ett antal goda relationer. Dessa individrelationer påverkar märkligt nog lite av kollektivens uppfattningar om varandra.

Första kvartalet har inneburit ytterligare några steg nedåt. Granskningen av oppositionsrådets reseräkningar har inte förbättrat situationen. Värmdö:exposed har upprört en del av koalitionen. I sig är materialet på siten inte speciellt utmanande. I många fall bara beskrivande. Några missgrepp i början fick dock våldsamma reaktioner. Byggnadsnämndens ordförande polisanmälde sitens skribenter. Även detta visar på att relationerna på kollektiv nivå går åt fel håll.
Sammanfattningvis är koalitionen på defensiven gentemot oppositionen. Å andra sidan verkar inte oppositionen ha tillräcklig attraktion för att få det stora genomslaget.

Inom den ledande koalitionen stiger spänningen. Framför allt är relationerna mellan ledande moderater och miljöpartiet ansträngda. Inom miljöpartiet upplever man mer av vad man inte får än vad man stoppar eller får igenom. Budgetarbetet i hösten kommer att ytterligare öka på spänningarna. Frågan om skattesatsen är en av kärnfrågorna. Chansen/risken för att den ledande koalitionen överlever hela 2012 är 50/50.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar