06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Web sändningar från fullmäktige räcker inte

Hänt i Värmdö
Web sändningar av fullmäktigemöten borde vara en självklarhet. I en artikel i Nacka Värmdö Posten diskuteras frågan, länk. Kostnaderna är som de flesta vet försumbara.

Samtidigt är det riskabelt att tro att web sändningar från fullmäktige räcker som öppenhetsåtgärd.
Ett minimikrav är att kommunstyrelsens sammanträden också sänds ut.
Sedan är det en diskussionsfråga om det räcker med ljud eller om det krävs både ljud och bildutsändning från dessa sammanträden.

Vad gäller de andra nämnderna borde de också dokumentera sina sammanträden genom ljudupptagning. Medborgarna har rätt att få veta inte bara vad som beslutas utan också hur besluten kommer till.

Det krävs en öppenhetspolicy för Värmdö kommun.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar