05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Tveksamma bisysslor, fortsättning

Hänt i Värmdö
Bloggen har fått information om att den ledande tjänstemannen. Monica Fransson informerat sin chef, kommundirektören Stellan Folkesson om sina uppdrag. Hon har uppgivit att det inte drevs någon verksamhet ”av större omfattning” i det aktuella handelsbolaget. Uppdraget sades finnas där av ”sentimentala skäl”. Vad det innebär är inte klarlagt. Efter bloggens uppgidter kommer  nukommunledningen att på nytt diskutera uppdragen med Fransson.

Bloggen menar att en tjänsteman i Franssons position inte bör ha ett uppdrag som kan äventyra hennes ekonomiska situation som ett engagemang i ett handelsbolag. Där är man nämligen obegränsat personligen betalningsansvarig. Sedan är det naturligtvis intressant att definiera vad någon större omfattning är i kronor och ören. 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar