05192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Almedalsveckan 2012 gick inte till historien som en av de retoriskt högtstående. Det var inte många av partiledarna som nådde upp till en miniminivå. Möjligen med undantaget Jan Björklund som närmade sig nivån godkänt. Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven konkurrerade om samma del av väljarkåren. Den senare presenterade inte några förtydliganden om socialdemokratisk politik.

Därigenom undvek han att ställas till svars för vad partiet vill.
En politiker utan politik går det nämligen bra för, paradoxalt nog.
I vart fall opinionsmässigt.
En fråga som 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar