07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Frågor kring kommunstyrelseordförandekandidaten Monica Pettersson

Hänt i Värmdö
Om lite drygt en månad träffas medlemmarna i Värmdömoderaterna för att nominera ny kommunstyrelseordförande. Det sker den 20 augusti. I nära anslutning till detta möte sker den definitiva nomineringen av kommunstyrelsordförande av den moderata kommunfullmäktigegruppen.

Som de flesta känner till har valberedningen nominerat borgmästaren och kommunfullmäktigeordföranden Monica Pettersson till uppdraget.

Inför valet börjar nu diskussionerna bli allt mera intensiva.
En av punkterna som diskuteras är vad som sker med hennes man, Erik Pettersson.
Han sitter i kommunstyrelsen och är ordförande i bygg- och miljönämnden.
I de flesta andra kommuner skulle man i en situation som denna kräva att en av de två, i det här fallet mannen kliver av sina uppdrag.

Enligt vad bloggen förstår är detta en starkt önskemål och i vissa fall krav från moderata medlemmar för att ställa sig bakom förslaget om Monica Pettersson.
Det återstår att se om paret Pettersson har den moraliska kompassen att de också inser detta.
I annat fall menar bloggen att kandidaturen är olämplig.

En annan fråga som finns kring Monica Pettersson är hennes kopplingar till den numera avsatte kommunstyrelseordföranden Jonas Nilsson. Inför valet 2006 var de mycket nära lierade.
Kommer valet av Petterson innebära att Jonas Nilsson kommer tillbaka i Värmdöpolitiken, i större eller mindre grad?
Det är en annan fråga som ställs och som fler än moderata föreningsmedlemmar är mycket intresserade av.

Två som undrar hur Petterson tänker är de båda lokala moderata partisekreterarna; Johan Hedberg och Lars Melin.
I Hedbergs fall har frågor ställts om både lämplighet och produktivitet. Dessutom är kopplingen till den tidigare moderate ordföranden Hans Ove Görtz en belastning.
När det gäller Melin har man diskuterat innehållet i hans befattning.
Nu undrar säkert Melin och Hedberg om de får ha kvar sina arvoderade uppdrag om Monica Pettersson blir vald. Vid ett nej är det inte säkert att de stöder kandidaten Pettersson.

En annan fråga är vilken kandidat som den nuvarande kommunstyrelsordföranden Lars Erik Alversjö kommer att lansera. Enligt vad bloggen förstår, lär det inte bli fru Pettersson.

Bloggen undrar vad svaren blir på frågorna runt Monica Pettersson.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar