06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Rupert Murdoch: En mediamogul börjar sin reträtt

Myter skapas med närmast automatik där en liten förmögenhet föds. När förmögenheten har med media att göra krävs ganska lite för att skapa en myt.
Kring medias makthavare verkar myten uppstå bara genom att äga en tidning. Det krävs inte ens en förmögenhet.

Under de senaste 50 åren har mediavärlden sett omvälvningar som sannolikt ingen skulle kunna fantisera ihop. Hade någon förutspått utvecklingen hade denne någon blivit idiotförklarad.

I Sverige har medialandskapet i stort drag kontrollerats av familjen Bonnier.
Möjligen med undantaget för tidningen Metros inträde på marknaden den 15 februari 1995 och därigenom genom familjen Stenbeck. Bonnier fick möjlighet att köpa detta tidningskoncept, men avstod. Därigenom gick man miste om världens förmodligen största tidning. Numera talar man om en upplaga internationellt på 17 miljoner läsare.

På papperstidningssidan är Bonniers numera en mindre aktör. Störst i Sverige är Stampengruppen, med säte i Göteborg.

TV4 gruppen, veckotidningar och böcker gör fortfarande att Bonnier sannolikt har störst inflytande över vad svensken tycker. När det gäller att använda ny teknik eller nya landvinningar inom mediaområdet har inte Bonnier legat i frontlinjen. Detta kanske förklarar varför man förblivit en lokal Svensk aktör. Möjligheterna till en mycket bredare bas har funnits, men inte utnyttjats.

En mediafamilj i andra generationen är familjen Murdoch.
Med rötter i mellankrigstidens Australien föddes den 11 mars 1931 Rupert Murdoch. En man som i symbios mellan tekniska landvinningar och redaktionell förnyelse numera är mediemogulen i världen personifierad.

Efter att ha framgångsrikt utvecklat Adelaide News började expansionen i Australien på allvar.
På några årtionden blev the Murdochs ledande på media i Australien. 1964 tog Rupert Murdoch steget till New Zealand genom köpet av förlaget the Wellington Publishing Company som bland annat äger tidningen the Dominion.

1968 landstiger Rupert Murdoch som tidningsman i Storbritannien.
Han hade många år tidigare studerat vid Oxford. Redan då med vissa publicistiska ambitioner, då som chef för Oxford Student Publications.

Nu köper han tidningen News of the World. Köpet följdes ett år senare upp med köpet av förlusttyngda the Sun. Under 1970 och 80-talet skulle Murdoch tävla om mediamakten med den ungerskfödde Robert Maxwell.
Samtidigt skulle  Murdoch visa att rubriker och skandaler säljer på ett sätt som ingen före honom satt i system. 1986 införde Murdoch elektronisk tidningsproduktion i sina tidningar i UK, Australien och USA. Framförallt välbetalda grafiker fick lämna sina jobb, men även andra yrkesgrupper försvann i ett slag.

I Storbritannien utvecklade sig införandet av ny teknik till en maktkamp mellan Murdoch och facken. Med sig hade han premiärminister Margaret Thatcher. Murdoch gick segrande ur striden.
1991 dog Robert Maxwell oväntat och hans imperium visade sig var byggt av luft och en del kriminalitet. Från denna tidpunkt är Rupert Murdoch ohotad i Storbritaninen.
Han vilar inte på sina lagrar utan blir den ledande på satellit-, kabel-, och betal-tv under1990-talet på de Brittiska öarna.

I USA landstiger mediemogulen 1973 och genomför förvärvet av San Antinio Express-News.
I Amerika skulle fokus allt mera bli på underhållning och TV.  Några prestigeförvärv görs också.
20th Century Fox köptes 1984. TV gruppen Fox bildas och växer organiskt samtidigt som man köper expansivt.
Program som the Simpsons och X-files är delförklaringar till Murdochs förmögenhet,

4 september 1985 blir Murdoch Amerikansk medborgare. Detta för att inte riskera att bli utestängd från nya mediaaffärer i USA som kräver att ägaren är Amerikansk medborgare.

Expansionen gör att Fox 1990 beräknas ha skulder på hisnande 7 miljarder dollar. Mycket av skuldsättningen var relaterad till satellitsatsningarna i Storbritannien.
2004 flyttas det formella huvudkontoret för moderbolaget New Corporation från Adelaide i Australien till USA. En viktig förklaring till flytten var rent finansiell. Genom att bolaget hade USA som hemvist kunde fler fondförvaltare investera i hans bolag.

Murdoch har fortsatt expansionen genom förvärv inom internet, spel och nya tekniska plattformar. Genom att hela tiden ligga bland de främsta i att kommersialisera tekniken har han optimerat intäktsflödena, länk. Expansionen i Asien har också varit stor.

Murdoch har flyttat gränserna för den journalistiska etiken rejält. Han har kombinerat detta med att ha utomordentliga politiska kontakter. Hans tidningar och mediekanaler verkar ha stöttat vinnaren i olika val. Andra hävdar att Murdoch har skapat vinnarna i valen genom sina mediers stöd till vinnare som; Margaret Thatcher, Tony Blair, David Cameron, Barack Obama och flera australiska premiärministrar.

I bakgrunden har det dock alltid funnits en rå sanning om papperstidningen.
Lönsamheten har undan för undan minskat. Det har krävts fler braskande rubriker för att minska lutningen utför. Inte ens Murdoch har kunnat hindra detta. Skandalerna kring News of the World och nedläggningen av den ska ses i detta ljus.

Murdoch har försökt dopa sina tidningar och nu är han avslöjad med fusket. Verksamheten i hans imperium väcker inte bara frågor om hur man skriver. Den väcker frågor om etik i många dimensioner. Skandalerna i Storbritannien är flera. Ett 50-tal personer är häktade. Två skandaler har egna namn, telefonavlyssningskandalen och Brooks skandalen. En offentlig kommission granskar Murdoch imperiet i Storbritannien

Trots påtryckningar från medarbetare om att dela upp koncernen har Murdoch vägrat. Inte förrän förtroendekrisen har tvingat honom till detta. Nu delas koncernen i två delar.
Förenklat kan man säga; i en underhållnings-tv del och en papperstidningsdel, länk. Underhållningsdelen tjänar cirka 4,6 miljarder dollar och tidningarna cirka en femtedel av detta. Den senare lär säljas när marknaden ger ett acceptabelt pris på tidningarna. I detta sammanhang är det inte omöjligt att den svenska stampen-gruppen kommer att ingå, så småningom.

Nu lämnar Rupert Murdoch en del styrelseuppdrag, länk länk.
Han banar väg för försäljningar av tidningarna och skandalerna samt för generationsskifte i koncernledningen.
Murdoch är i dag 81 år Han lämnar inte som vinnare, trots en förmögenhet på 6,7 miljarder dollar
Rupert Murdoch börjar sin reträtt som fuskare.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar