05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Även politiker ska vänta med att tacka tills de blivit valda

Hänt i Värmdö
Min numera saligen insomnade morfar Bernhard hade två käpphästar. En av dem var att han inte accepterade att bli tilltalad med Du utan att man kommit överens om det. Såvitt man inte tillhörde familjen.
En annan och kanske mera relevant var att aldrig tacka för något som man inte fått (ännu). Att vänta på att detta skulle hända var både en respekt för ögonblicket och för givaren. Det är självklart också en fråga om att kunna vara närvarande när något sker och inte leva i framtiden.

Vid dagens fullmäktigemöte i Värmdö kommun verkade ingen ha hämtat inspiration från min morfar.
Man lyckönskade den nytillträdande kommunstyrelseordföranden innan hon var vald.
Dessutom tackade man den avträdande kommunstyrelseordföranden innan han befriats från sina uppdrag. Han tackade för sig innan klubban hade fallit mot bordet och han blivit befriad från uppdraget. På samma sätt tackade en tillträdande kommunstyrelseordföranden för att ha blivit vald innan detta skett.

Dålig respekt för demokratin kan man tycka. Det finns en tydlig ordning och den ska följas. I annat fall blir fullmäktigemötena inte värdiga. Företrädare för allt för många partier respekterade inte detta.

Skärpning, tycker bloggen!

Fotnot: Vid kommunfullmäktigemötet valdes Monica Pettersson formellt till kommunstyrelsordförande och Marie Bladholm till ny borgmästare och kommunfullmäktigeordförande. Lars-Erik Alversjö befriades från sitt uppdrag som kommunstyrelseordförande.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar