06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hur tänker den offentliga sektorn?

Ibland kan man undra över hur offentliga myndigheter tänker, länk, länk.
500, 1000 kronor och ibland mycket mer tillåter sig olika offentliga myndigheter att representera för. Om man jämför reglerna för vad som gäller i offentliga sektor med vad som godkänns i den privata börjar man undra. Har vi två olika världar?

Representation, även intern är avdragsgill upp till 180 kronor plus moms/ per person för privata företag, länk.

Det vore rimligt att det gäller samma regler för representation inom offentliga sektorn och för privata företag. Det skulle stärka tilltron till både alliansregeringen och den offentliga sektorn.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar