07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Marie Bladhom ny borgmästare i Värmdö?

Hänt i Värmdö
Om Monica Pettersson nomineras till ny kommunstyrelseordförande kommer Marie Bladholm att föreslås bli ny borgmästare, kommunfullmäktigeordförande i Värmdö kommun.
Det meddelar valberedningen för moderaterna i ett meddelande till sina medlemmar undertecknat av kommunalrådet Peter Frej.

Marie Bladholm är i dag gruppledare för den moderata partigruppen i kommunfullmäktige.
Hon är dessutom ordförande i finansieringsnämnden för utbildning, ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Valberedningen föreslår däremot inte några kandidater till de poster som rimligen borde bli lediga då Erik Pettersson lämnar uppdragen som ordförande i Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämnden.
Inte heller vem som föreslås efterträda herr Pettersson i kommunstyrelsen.

För det är väl aldrig så att herr Petterson tänker sitta kvar på sina uppdrag om fru Pettersson blir kommunstyrelseordförande?
Att herr och fru inte kan sitta på tunga politiska uppdrag i samma kommun är en självklarhet i de flesta kommuner.

Det vore på sin plats att herr och fru Pettersson deklarerar hur de kommer att agera om fru Pettersson blir nominerad till kommunstyrelseordförande. Om herr Pettersson självmant avsäger sig sina uppdrag finns inga hinder av formell och etisk karaktär för hans hustrus kandidatur.
Om inte finns grava etiska och delvis formella hinder för Monica Petterssons kandidatur.

Både medborgare i Värmdö och medlemmar av Värmdömoderaterna vill säkert precis som bloggen ha svar på denna fråga innan nomineringen formellt sker på måndag.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar