05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Mera om Värmdövallen AB

Den här budgeten låg till underlag för borgensbeslutet i kommunfullmäktige till Värmdövallen AB, dvs det bolag som Värmdö IF äger och om äger Värmdövallens sporthall.

Med största sannolikhet visste bolaget och dess styrelse bestående av ledamoten Bengt Engelberg att budgeten inte höll.

Trots detta informerades inte kommunens tjänstemän, de ledande politikerna Anders Bergman, Fredrik Sneibjerg och Filip Joelsson. Det är uppseendeväckande.
De som drabbas är tyvärr barnen. Vuxna ska föregå med gott exempel

(alla siffror i miljoner kronor)
Intäkter
Hyror              3,0
Driftsintäkter   2,4
Gym                0,72
Reklam            0,25

TOTALT;       6,36

Kostnader
Drift                1,366
Personal          1,998
Övrigt              0,061
Avskrivningar 1,416
Räntor             1,482

TOTALT:       6,324

RESULTAT   0,035

Det egna kapitalet i bolaget var vid utgången av 2011, ett aktiekapital på 0,1 miljon kronor och balanserade vinstmedel 0,122 kronor, dvs totalt 0,22 miljoner kronor.
Det innebär att bolagets kapital utgör blygsamma 7,7% av de beräknade kostnaderna för avskrivningar och räntor. Det är självklart att det egna kapitalet är allt för litet.

I normal affärsmässig verksamhet talar man om att det egna kapitalet ska uppgå till minst 25%.
Det innebär ett aktiekapital på över 10 miljoner. Med den konstruktion man valt, med kommunal borgen skulle kanske ett kapital som motsvarar avskrivningar och räntor under ett år dvs cirka 3 miljoner kronor. 100.000 kronor i aktiekapital borde alla och envar inse vara allt för litet.

-Hur ser intäktsläget ut för bolaget?
-Vilka är budgetavvikelserna på intäkts och kostnadssidan?
-Vilka är förklaringarna till budgetavvikelserna?

Frågorna är många, men svaren lyser med sin frånvaro. 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar