05212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdövallen AB, Värmdö kommun, Värmdö IF och ekonomin

Hänt i Värmdö
Bråket kring kommunens tilläggsborgen till bolaget Värmdövallen AB, som ägs av Värmdö IF kommer i ett nytt ljus. Man behövde ytterligare 11 miljoner kronor i borgen från Värmdö kommun för arbeten man beställt och inte hade pengar till. Irritationen var stor. När det gäller kostnaderna verkar man inte heller legat på latsidan.

När man läser bolagets årsredovisning för 2011, länk visar det sig att man kommit i konflikt med revisorn och bytt ut honom.

Bolaget, som enligt föreningen och Värmdö kommun är ideellt. Trots detta betalade man under 2011 ut ersättningar till VD och styrelsen på hela 461 799 kronor och till övriga anställda som kostade 508 237 kronor. De sociala omkostnaderna för detta kostade 210 697. Totalt kostade ledning och personal hela 1,18 miljoner. Ganska mycket kan man tycka.

Bolaget omsatte 2,21 miljoner kronor och gjorde ett rörelseresultat på 457,7 tusen kronor. Efter räntekostnader var resultatet 169 tusen kronor.

Nu meddelar bolaget att resultatutvecklingen för 2012 är dålig. Så dålig att man upprättat kontrollbalansräkning.

Bloggen undrar hur detta kan komma sig.
Förklaringen döljer sig inte enbart bakom det faktum att man inte kunnat ta ianspråk den borgen som Värmdö kommun ställde ut (på grund av att beslutet överklagades). Det finns andra förklaringar. Dessa borde både föreningen, Värmdö IF och bolaget, Värmdövallen AB offentligt redovisa.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar