06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Rör inte våra pensionsförsäkringar

Bloggen har blivit kontaktad av många läsare som har tecknat pensionsförsäkringar.

De undrar vad som håller på att ske. 
Merparten av dem som kontaktat bloggen är borgerliga väljare eller som man i dag kallar det alliansväljare. 
De upplever att pensionssparande inte riktigt respekteras av politiken. 
Genom flera beslut har förutsättningarna förändrats för pensionssparandet och vid några tillfällen retroaktivt för pensionsspararna. Tidigare har det varit socialdemokratiska regeringar som har drivit igenom besluten. Nu verkar Alliansregeringen också ha förlorat respekten för pensionssparandet.

Beslutet som oroar Alliansväljarna och förmodligen många fler,  formuleras så här på regeringens hemsida, länk, länk, länk, länk, länk, länk, länk, länk, länk
Regeringen har idag, efter ett enigt beslut i pensionsgruppen, givit Pensionsålderutredningen tilläggsdirektiv att även utreda åldersgränsen på 55 år för uttag från tjänste- och privatpensionsförsäkring.” 

Funderingarna går i följande riktningar:
1) Kommer tilläggsdirektiven att resultera i en straffskatt på uttag från 55 års ålder på redan tecknade och betalda pensionsförsäkringar?
2) Kommer tilläggsdirektiven att resultera i ett förbud för att ta ut privata pensionsförsäkringar från 55 års ålder
3) Kommer tilläggsdirektiven att resulterar i ett förbud för att nytecknade privata tjänste- och pensionsförsäkringar ska kunna tas ut från 55 års ålder?

Regeringen precis som socialdemokraterna inser problemet. Med den allt mer åldrade befolkningen i Sverige behövs medborgarna som inkomsttagare och arbetskraft under längre tid. 
Då gäller det att täppa till läckagen.  
Regeringen uttrycker det så här: Syftet med tilläggsuppdraget är att få en sammantagen strategi för alla pensionsrelaterade åldersgränser och hur de bör vara utformade för att bidra till ett längre arbetsliv.”

Å andra sidan måste en Alliansregering, en regering som säger sig vara inriktad på ökat bestämmande för den enskilde respektera både de val som medborgare gjort. Storebror får inte ta några shortcuts. 
Om Alliansregeringen skapar retroaktiv lagstiftning när det gäller uttag från pensionsförsäkringar från 55 års ålder riskerar man att förlora mycket av trovärdighet. 
Medborgarna måste kunna lita på att ingen ändrar spelreglerna för redan ingångna avtal.

Vad regeringen bör göra är att tydligt deklarera att man inte kommer att förändra förutsättningarna för redan ingångna privata tjänste- och pensionsförsäkringar. 
Regeringen bör i stället komma med förslag på hur man kan stimulera medborgarna att arbeta längre.

Frågan om man även i framtiden kan ta ut sin redan tecknade pensionsförsäkring från 55 års ålder är en förtroendefråga. 

Finansminister Anders Borg och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson bör tydligt markera att inga förändringar kommer att ske retroaktivt. 
Bloggen önskar svar av både Borg och Kristersson.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar