05212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Skandalen kring Värmdövallen AB rullar vidare

Hänt i Värmdö
Bolaget Värmdövallen AB och dess ägare Värmdö IF har nu publicerat ett dokument som måste betraktas som en sorts pressmeddelande, länk. Det verkar var någon sorts polemik mot Nacka VärmdöPosten, länk och bland annat denna blogg.

I sak presenterar man ingen ny information. Det vore bättre om bolaget Värmdövallen AB och dess styrelse, Bengt Engelberg gav saklig information, så att det är möjligt för utomstående att bedöma bolagets läge.

Till sin hjälp kan han ha följande frågeformulär:

1. Varför redovisade inte Värmdövallen AB en komplett ekonomisk information till fritids- och kulturnämnden samt fullmäktige när man sökte den utökade borgen om 11 miljoner kronor?
2. Hur kommer det sig enbart kommunstyrelsens numera tidigare ordförande Lars-Erik Alversjö var den enda som verkar vara informerad om Värmdövallen ABs ekonomiska situation när beslutet om utökad borgen fattades?
3. Vem, vilka erhöll de stora arvodena till ledningen för Värmdövallen AB under 2011?
4. Hur och vem ska tillskjuta det nya aktiekapital som krävs för att Värmdövallen AB ska leva vidare?
5. Är Värmdö IF beredd att tillsätta en ny styrelse i Värmdövallen AB, som har allmänhetens förtroende?
6. Delar ledning och ägare den uppfattning som den tidigare VDn Lennart Harderud ger uttryck för i en skrift från Stockholms idrottsförbund, länk? Där säger han: ”Vi har under årens lopp insett att ideellt arbete inte är tillräckligt. Om den här typen av verksamhet ska fungera måste man ha folk anställda. Och att vi har ett uppdrag av kommunen ger oss en bas att kunna anställa”
7. Hur ser intäkts, kostnadsläget ut för Värmdövallen AB ut i dag?
8. Finns det andra förhållanden som bolaget borde offentliggöra som är av betydelse för att bedöma hur situationen uppkommit?

Bloggen tar tacksamt mot svaren på dessa frågor och publicerar dem

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar