06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kristdemokraterna i Värmdö: Herr Lindgrens bekännelser

Hänt i Värmdö, länk
Vissa begrepp är svåra att förklara för dem som inte har svenska som modersmål.
Ett av dem är att slå in öppna dörrar.

För kristdemokraterna i allmänhet och Värmdö i synnerhet har man inte bara svenska språket att förhålla sig till. Med tanke på pingstvännerna i partiet måste man också förhålla sig till tungomålstalandet.
Hur man ska tolka vad som sägs under detta krävs säkert specialistkompetens. De vanligaste uttolkarna torde vara pastorer.

Bloggen har förgäves sökt nå folkhälsoinstitutet för att utröna om tungomålstalandet är berövad kunskap. Därifrån mumlade en tjänsteande att det sannolikt kunde vara humbug.
Huruvida detta är svar på bloggens fråga är svårt att veta.

Legitimerade sjuksköterskan och ledamoten av riksdagen,  i vart fall om man får tro wikipedia Ulrik Lindgren anser sig ha många gåvor. Denne man som om tre år fyller 60 vet att ta sig själv på stort allvar.
En del kallar honom därför Ulrik Allvar Lindgren. Som riksdagsledamot upphörde hans uppdrag redan 2006. I vart fall om man kan lita på riksdagens hemsida. Under tiden i riksdagen kallades han av vissa för ”Harald Hårfagre”. När han övergick till att bli politisk sakkunning hos Maria Larsson försvann håret. Nu skulle dalmasen blir Hugo ”Hårding”.
Han rakade av sig håret och blev hår(d)för uttolkare av Maria Larssons vilja.

I Värmdöpolitiken har han närmast upplevt sig själv som sorts guds gåva till de lokala kristdemokraterna. Hos de lokala kristdemokraterna har detta närmast vuxit till ett religiöst tvivel. Om denne man är vad Gud ger oss, så undrar vi över hans, hennes, hens existens. Som pingstvän har Lindgren varit trygg i anden. Han har menat att just Ulrik ”Alvar” Lindgren ska leda det kristdemokratiska folket genom havet och drunkningsdöden.
En sentida utgåva av Moses skulle någon säga.

Problemet är bara att dessa tankar verkar vara isolerade till i vertikalplanet det ställe där det numera obefintliga håret befann sig och Adamsäpplet, hos just herr Lindgren. I horisontalplanet verkar platsen för uppenbarelsen var mellan just herr Lindgren högra och vänstra öra. Många skulle nog säga att den uppenbarelse herr Lindgren upplever sig ha fått kan vara en feltolkning.

Herr Lundgren som är en handlingens man verkar ha insett problemet.
Han åkte ju faktiskt ur riksdagen redan 2006, trots att ingen uppdaterat uppslagsverket wikipedia på denna punkt. Om det är vår herres fel eller självaste herr Lindgrens lär vi näppe få veta.

Hur som helst har nu herr Lindgren drabbats av en insikt. Därför har han redan nu förklarat att han inte tänker kandidera till någon av topplatserna på kristdemokraternas lista till fullmäktige i valet 2014. Bekännelsen blev väl mera av en västgötaklimax. Som en medlem uttryckte saken. Vi ville ju inte ha honom där så det har aldrig varit något problem. Herr Alvar Lindgren verkade ha hoppats på att hans uttalande skulle utlösa en övertalningskampanj verkar ha blivit besviken.

Andra kristdemokrater menar numera att: Gud hör bön.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar