05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Framgång i kampen mot godtycket

Denna blogg har tidigare kommenterat den smakcensur, länk som Svenska banker ägnar sig råt. För en gång skull kommer en positiv signal. från EU.
Nu har parlamentet på piratpartiets initiativ bestämt sig för att sätta stopp för detta. Det blir nämligen förbjudet för kreditkortsföretag att godtyckligt blockera för företag, länk. Christian Engström publicerar den text som ska förhindra smakcensur: Europaparlamentet menar att antalet företag vars verksamhet faktiskt är beroende av att de kan ta emot kortbetalningar sannolikt kommer att öka. Parlamentet anser att det ligger i allmänhetens intresse att det fastställs objektiva regler som anger de omständigheter och förfaranden enligt vilka kortbetalningsprogram ensidigt kan vägra godkännande.”


Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar