05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Lägg korten på bordet om upplevelsesatsningen

Det verkar som om moderaterna är i konflikt med sig själv i frågan om Cirkus Cirkör.
Moderaterna i Botkyrka är mycket tveksamma till verksamheten och vill innerst inne lägga ned den. Det kostar för mycket pengar, helt enkelt.

Att verksamhet kostar mycket vet man, men inte hur mycket.
Det talas om uppskattningsvis 7-9 miljoner kronor.

De moderata medlemmarna i Värmdö tycker som sina partibröder i Botkyrka. Några ledande moderater är däremot förespråkare. Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö säger inte klart nej till verksamheten. Hon agerar som socialdemokraterna i Botkyrka och presenterar ingen översikt för kostnaderna.

Det är offentligt att Botkyrka kommun ger från 2013 ett verksamhetsbidrag på 3,2 miljoner årligen, länk. Moderaterna i Botkyrka är kritiska till satsningen på Cirkus Cirkör, länk, även om man ser att verksamheten har tillfört kommunen något positivt. De styrande moderaterna och folkpartisten i Värmdö vill inte berätta hur mycket verksamheten kostar.
Där påminner kommunstyrelsen ordföranden i Värmdö Monica Pettersson alltså om socialdemokraterna i Botkyrka. Detta är förmodligen en likhet hon inte gillar.

Vi har alltså moderater som är i opposition med varandra i denna fråga.

Verksamhetsbidraget är bara en del av de pengar som Botkyrka kommun spenderar på denna verksamhet. man vill ha full redovisning av vad satsningen kostar Botkyrkas skattebetalare. De styrande i Botkyrka liknar även Anders Bergman i Värmdö. Ingen verkar vilja svara på vad satsningen kostar. Folkpartiet i Botkyrka är starkt kritisk till verksamheten. Så även folkpartiet har en intern tvist. Det vet vi ju att vara liberal är att vara kluven.

Cirkus Cirkör är bara delvis självfinansierande.
Den självfinanseriande verksamheten drivs i aktiebolagsform, Cirkör AB, med en omsättning på 25,8 miljoner 2011.
I koncernen omsatte man 2011 33 miljoner kronor (den ideella föreningen Cirkus Cirkör och dotterbolaget Cirkör AB). En betydande del av verksamheten bygger på att offentliga och viss utsträckning privata sponsorer skjuter in betydande medel. Dessa pengar går in i den ideella föreningen Cirkus Cirkör.  Vi talar i storleksordningen under 10 miljoner kronor per år. Detta har varierat år från år. 2011 var bidragen drygt 8 miljoner.
Statens kulturråd stod 2011 för 4,2 miljoner och Stockholms läns landsting för 2 miljoner.

Eftersom Cirkus Cirkör driver verksamheten i fyra olika juridiska personer. Därför blir den svår att följa.
Överst finns den ideella föreningen Cirkus Cirkör. Parallellt med denna finns en annan ideell förening, Ung Cirkör.  Den ideella  föreningen Cirkus Cirkör äger aktiebolaget Cirkör. Dessutom finns en ekonomisk förening, Cirkus Cirkör. För de ideella föreningarna i gruppen finns inga offentliga uppgifter om hur verksamheten går resultatmässigt och inte heller några uppgifter om koncernen/föreningen är solvent. Några  offentliga uppgifter om den ekonomiska föreningen och den ideella föreningen Ung Cirkör har inte gått att uppbringa.

Man undrar om Värmdös finansminister har kontrollerat ekonomin för clustret Cirkör.
Den juridiska person som Värmdö kommun skulle träffa avtal med är den ideella föreningen Cirkus Cirkör.

Hade Värmdö kommun valt en offentlig upphandling hade detta varit ett krav i upphandlingen.

Att föreningen Cirkus Cirkör till tider har en skakig ekonomi säger källor med insyn i verksamheten. Verksamheten i aktiebolaget  drivs däremot med vinst.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar