05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Legoarméer i Sverige – Nej, tack!

Varför har Sverige ett försvar?
-Frågan torde egentligen vara överflödig eftersom svaret borde vara självklart.
-Den primära uppgiften för försvaret är att skydda Sverige och nationens företrädare.

Bland de sekundära uppgifterna är att genomföra olika fredsbevarande uppgifter utanför landets gränser. Detta är mycket viktiga uppgifter, men självklart underordnade primäruppgiften.

Att utföra primäruppgifterna i fredstid är ibland dyrare än om man anlitar privata företag.
Faktiskt blir sådana privata företag som skyddar exempelvis regeringen en sorts legoarméer.
Det allvarliga med dessa privatarméer är att de ofta saknar den träning som svenska offentligt anställda yrkessoldater har.

Den tragiska dödsskjutningen på Rosenbad bör mana till eftertanke, länk, länk.
Det är dags för det svenska försvaret att återta sina primäruppgifter, även i fredstid.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar