05212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Oordning i Värmdös hamnar

Hänt i Värmdö
Bloggen begärde ut protokoll från Värmdö hamnar AB för år 2011 och 2012.
Uppenbarligen vakar styrelseordföranden, Anders ”Ankan” Bergman hårt över bolagets vd.
Så här såg nämligen mailet ut till bloggens skribent:

Michael Larkner
21 nov (6 dagar sedan)

till anders.bergmanmig
Bifogar enligt begäran kopior av samtliga justerade protokoll från 2011 och 2012.
med vänlig hälsning
 Värmdö Hamnar AB

Michael Larkner
VD

Att skicka ett sådant mail som VD, Michael Larkner gjort kräver förklaringar. 
-Hur ser ledarskapet ut och varför lämnar VD upplysning om att någon begärt handlingarna till ordföranden? Vi närmar oss närmast efterforskning av källor om Bergman begärt detta. 
I annat fall vittnar det om ett mycket märkligt ledarskap som knappast lämpar sig i offentlig verksamhet.
De 11 dokument som skickades till bloggen var inte i något fall det som bloggen begärt. 
Det var dokument som inte var underskrivna av vare sig, sekreterare eller ordförande. Inte heller var de justerade. I bästa fall kan man säga klantigt och okunnigt. I värsta fall är det frågan om att man försökt vilseleda. Hur som helst är detta ett klart brott mot reglerna om offentlighet. Bloggen väntar fortfarande på det handlingar man begärt. Det man fått är något helt annat.

Saken blir inte bättre av att Michael Larkner själv tidigare har frågat vad de begärda dokument ska användas till. Även detta en sort efterforskning som bryter mot grundlagen.

Man kan förstå att ordföranden behöver gå på kurs, vilket bloggen berättat om tidigare, länk länk, Vad som är mera besvärande är att nämnde kursdeltagare, herr exellencen Bergman inte omsätter sina kunskaper i kvalitet och handling.

Ledningen för Värmdö Hamnar AB saknar sannolikt elementära kunskaper om offenlighetsprincipen. Alternativt bryter man medvetet mot lagen. I båda fall är det illa.

Frågan har uppmärksammats av kommundirektören som lär ha gett både VD och ordföranden en extra kurs i ämnet, helt utan kostnad. 

Många skulle kalla det inträffade för en skandal. 
Bloggen menar att detta undergräver förtroendet för en av Värmdös ledande politiker, Anders Bergman. Extra allvarligt är att Bergman har lång erfarenhet som politiker och borde känna till vad som är lagligt och vad som är olagligt. 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar