07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Slutspel i skandalen kring Värmdövallen AB

Varför hindrar politikerna en allsidig utredning av skandalen kring Värmdövallen AB, länk?
Kommundirektören har inget uppdrag att ta reda på vad som hänt. De ledande politikerna vill inte veta.

Trots detta granskar kommunens revisorer skandalen.

Fakta är att ätt bolag har beställt en mycket dyrare byggnad än vad man tänkt sig. Man har gjort detta med vett och vilja. helt fräckt har man beställt en mycket mera påkostad byggnad än vad man har råd till. En dyr läktare är ett av exemplen på detta.

Styrelsen i bolaget vet att man inte har pengarna. Man chansar och förloppet har varit ett av två möjliga:
A) Bolagsledningen har pratat med den högsta politiska ledningen och fått veta att man kommer att få utökad borgen. Man kommer överens om att fixa det på grabbars vis. Mygel säger de flesta.
B) Bolagsledningen sätter press på kommunen. Beställer först och frågar sedan.

I båda fallen kan förfarandet vara kriminellt. Man har köpt och vetat att man inte kan betala.
Så får man inte göra rent lagligt. Att det är omoraliskt är dessutom sant.

Bolaget Värmdövallen AB har undanhållit viktig information för att kommunen som borgensman ska kunna fatta ett beslut på korrekta grunder. Även detta kan vara brottsligt.

Att sedan  bolagsledningen varit oskicklig i sin upphandling och fått stora kostnadsöverskridanden gör inte saken bättre. För att rädda skandalbolaget Värdmövallen AB och dess ledning krävs mellan 45-50 miljoner kronor. Pengar som inte borde satsas av skattebetalarna. I stället bör bolaget gå i konkurs och kommunen köpa fastigheten till ett marknadspris. Detta blir billigare för skattebetalarna.

Barnen, idrottsutövarna löper ingen risk genom detta. Verksamheten är nämligen värdefull och den ska stödjas.

Det bloggen frågar sig är varför kommunens tjänstemän inte fått i uppdrag att utkräva ansvar av de som ställt till skandalen. Varför får inte tjänstemännen se till så att skandalen utreds? Vem försöker man skydda? Genom agerandet skapar ledande politiker grogrund för spekulationer. Det är oklokt.

En utökad borgen på 11 miljoner hade att kasta pengarna i sjön för skattebetalarna.
Underlaget man fattade beslut på var så bristfälligt och vilseledande att man baxnar. Dessutom kan man fråga varför ledande politiker inte ville ha information?

På kommunfullmäktige i nästa vecka avgörs hur skandalen ska hanteras.
-Vinner slösa eller spara?
-Vinner de som vill mörka eller de som vill vara transparenta? 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar