05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Centerns nya idéprogram

Att centern utformar ett nytt idéprogram, länk, länk har diskuterats i media. Förr i tiden kallades det partiprogram.

Många delar i programmet har kritiserats. I de flesta fall verkar det som om kritikerna inte förstått vad som står i programmet. I andra fall verkar det som om man inte läst programmet. Ytterligare några har upptäckt att det centerparti som presenteras är något annat än tidigare.

Utgångspunkten för centerpartiet verkar i programmet vara att mn vill ha en så liten stat som möjligt, länk. Politiskt vill man placera sig på högerkanten. Det innebär till exempel att många av de stödsystem som finns i dag inte lägre ska finnas.
Idén är ganska enkel. Partiet vill ha lägre skatter och en radikalt mindre av fördelningspolitik.
Den riktning man pekar ut är ett samhälle som mer liknar ett republikanskt amerikanskt än ett traditionellt svenskt välfärdssamhälle.
Det är radikalt. Man placerar sig som ett parti till höger om moderater och folkpartister. Mera korrekt som ett libertarianskt parti.

I denna nya  kontext säger man att alla är välkomna till Sverige. Det innebär i praktiken att om du inte kan försörja dig här kan du inte bo i Sverige. I vart fall kommer du att leva i fattigdom
Staten som är liten kommer inte att generöst hjälpa dig.

Vad partiet säger är att alla är välkomna som arbetar och ”gör rätt för sig”, länk.
Det är utgångspunkten för att ”vem som helst ska kunna bosätta sig” i Sverige.

Kritiken mot centerns idéprogram när gäller ”fri invandring” verkar bygga på fel grundantaganden om samhället. Det samhälle som idéprogrammet talar om är inte den stora staten. Det är i stället den lilla staten, med ett skyddsnät som är väsentligt mindre. Där är det förmodligen betydligt mindre intressant för alla och envar att flytta hit. Några generösa bidrag lär det inte vara fråga om i det samhälle som idéprogrammet vill skapa.

Vulgärdebatten som exempelvis centern i Värmdö, länk och en del andra drar igång är i praktiken inte speciellt olik sverigedemokraternas kritik av hela det svenska samhället.
Man säger nej till både flyktingar och invandrare eftersom man menar att de som kommer till Sverige huvudsakligen är här för att få bidrag. Det innebär att utgångspunkten för kritiken är att  samhällsstrukturen är densamma. Centerns partiprogram däremot talar tydligt om ett annat samhälle.

I det samhället väljer du som medborgare vilka skyddsnät du vill ha. Betalar gör du själv. Sannolikt är detta samhälle mera attraktivt för dem som har jobb och som vet att man kommer att få jobb här.

Det verkar som om centerns grundanalys är riktig.
Just nu och i framtiden blir det allt färre som kommer att rösta på partiet, länk. Man har sedan mitten av 1970 talet varit på tillbakagång.Man har gått från 25 till 5 procent.
Frågan är hur man kan hittar väljarna igen?

För Centern är det framförallt en fråga om hur man blir man trovärdig.
Partiet har i mångt och mycket varit nej-sägaren som inte nått ända fram.
Man har försökt konceptetet som landsbygdsparti, man har försökt konceptet som ett icke blockberoende parti. man har försökt konceptet med att vara regeringsunderlag både till vänster och höger, man har försökt konceptet med att vara ett liberalt internet parti.
Problemet är att man aldrig blivit trovärdig. Man har mycket liten utsträckning levererat den politik man presenterat. I stället har man kompromissat ihjäl sig.

Moderaterna å andra sidan har gått från höger till mitten. Man har gått från att vara de välbärgades parti till att vara ett arbetarparti. Man har gjort det med trovärdighet.

I centerns fall är det en fråga om att man är duktig att presentera problem och lösningar. Utmaningen är att man inte lyckats använda sig de lösningar man presenterat. Centerpartiet är för många synonymt med ett parti som inte levererar. Det gör partiet extra sårbart.

Svensk politik ser ut som en Gausskurva, men närmast normalfördelning. I mitten finns två partier med cirka 60% av rösterna. Det är socialdemokraterna och moderaterna. På höger och vänster sidan om dem finns cirka 20% av slåss om. Just nu med en viss vindkantring åt höger. Det är dessa 20% åt höger som centern vill åt.

Om partiet dör eller blir ett 7-8% parti genom partiprogram som detta är svårt att veta. Partistrategerna inom partiet verkar tro på denna strategi. Den innehåller risker, men alternativet är en långsam död. Den extra partistämman kommer att få uppmärksamhet.
Det värsta för partiet blir kanske om programmet bara blir en tumme.
Å andra sidan kanske man skulle varit lite mer selektiv med en del förslag som nog bara retar folk.

Å andra sidan – Att nästan våga ge inga poäng.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar