07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Nytt skatteutjämningssystem förändrar förutsättningarna

Det rör sig i frågan om införandet av ett nytt skatteutjämningssystem länk, länk.
Ett nytt system har krävs av bland annat sammanslutningen Sveriges Kommuner och Landsting.
 Idén är att systemet bättre ska avspela förhållandena i samhället nu och de utmaningar som olika kommuner har. Ett förslag presenterades av en enig parlamentarisk utredning. Trots detta har det tagit tid innan förslaget lämnat regeringens bord. Idén är nu att riskdagen ska ta ställning till ett förslag i höst.
Nu har regeringen presenterat sitt förslag som just nu remissbehandlas. Förslaget innebär stora förändringar för många kommuner.

I Stockholms län blir de stora förlorarna Järfälla, Lidingö och Sollentuna. Dessa kommuner förlorar mer än 1.000 kronor per innevånare och år. Nacka förlorar 391 kronor per innevånare.

Den största vinnaren är Norrtelje som vinner hela 1.313 kronor per innevånare.
Andra stora vinnare är Nykvarn, Vaxholm och Södertälje med strax under 1.000 kronor per innevånare i utjämning per år.

För Värmdö  kommuns del innebär förslaget 718 kronor per medborgare och år. Fullt genomfört blir intäktsökningen för Värmdö kommun 28 miljoner per år.

Förslaget är tänk att införas stegvis.
Förändringen ska inte bli större än 250 kronor per medborgare och år.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar