05242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Rapport från kommunens riksdag

Hänt i Värmdö
Värmdös riksdag, kommunfullmäktige sammanträdde i går.
Sammanträdet diskuterade framförallt hur mycket skulder kommunen ska tillåtas ha. Kommundirektören ville ha ett tydligt nyckeltal och en procentsats för att göra saken tydlig.
Detta motsatte sig framförallt kommunens finansminister Anders ”Ankan” Bergman.
Han vill nämligen gärna säga att kommunen minskar sina skulder samtidigt som de ökar. Någon elak sa att vara liberal är att vara kluven, vilket Bergman visar.
Sanningen är att under hans tid som finansminister har skuldsättningen ökat både som andel av eget kapital och i absoluta tal. Genom olika satsningar ökar skulderna på ett sådant sätt att Värmdö snart kan jämföras med Grekland. Illa skulle nog många säga, men inte politikerna. Även detta påminner om Grekland.

När man skulle rösta om Värmdö kommun ska ha ett tydligt och avläsbart mål för skuldsättningen ville alla utom en fullmäktigeledamot inte ha det. Den enda som ville ha ordning och reda var Värmdöcenterns Henrik Paulsen. Detta kan vara bra för väljare som gillar sparsamhet när det gäller vem man ska rösta på i nästa val.

Miljöpartiet som i budgetarbetet fått igenom att kommunen ska satsa inte bara 50 miljoner på vindkraft utan 50 miljoner plus ytterligare 100 miljoner. Totalt ska kommunen öka sina skulder med hisnande 150 miljoner för att investera i högrisk projektet vindkraft. Där var man konsekvent.
Gärna ökade skulder om miljöpartiet får bestämma.

Kommundirektören hade med, får vi förmoda inspiration från denna blogg föreslagit att bostadsbolaget Värmdö Bostäder AB ska säljas för att göra kommunen skuldfri. Det skulle frigöra bortåt 30 miljoner årligen till kommunens kärnverksamheten skola och omsorg.

Många menade att man skulle, fast inte just nu. Andra ville inte högt deklarera att man tyckte det var ett bra förslag. I stället verkar många vilja vänta ut en situation då Värmdö kommun får sämre betalt för bolaget. Effekten lär bli att kommunen förlorar flera hundra miljoner.
Förlorare – skattebetalarna.
Sedan fanns det naturligtvis socialdemokrater och miljöpartiet. De säger nej.

Det blev votering även i denna fråga. En röstade för kommundirektörens förslag och resten emot. Ni har gillat rätt. Även denna gång var det Henrik Paulsen som drev sund hushållningspolitik.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar